Terugblik Leaders in Finance AML-event: ‘Ontnuchterend én motiverend’

18 oktober 2021 Banken.nl 3 min. leestijd

Het gaat goed met de anti-witwasaanpak in Nederland. Zo goed zelfs, dat criminelen klagen over het “ondoordringbare systeem”, met als gevolg dat zij Nederlandse financiële instellingen steeds meer ontwijken. Is de Anti Money Laundering (AML)-oorlog daarmee gewonnen? “Absoluut niet”, concluderen experts. Criminelen stappen bijvoorbeeld over naar het eeuwenoude Islamitische Hawala-bankensysteem en slagen er op die manier in om hun "betonnen spaarpot" op te bouwen met Georgische vakantieparken of vastgoedprojecten in Dubai.

Het was één van de discussiepunten op het AML event dat Leaders in Finance Events op 7 oktober 2021 – in samenwerking met  mainpartners Talent&Pro en Interim Valley en partners Deloitte en Fourthline – organiseerde. Meer dan 150 professionals vanuit zo’n 50 publieke en private organisaties kwamen op het Landgoed Duin & Kruidberg bijeen om de huidige stand van zaken op het gebied van AML te bespreken. Het werd een energieke, leerzame, inspiratievolle en tegelijkertijd ook ontnuchterende bijeenkomst.

“Leaders in Finance Events wil de kennisdeling op het gebied van antiwitwassen faciliteren en slaagt daar rijkelijk in”, concludeert één van de panelleden. “Veel van de bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van Anti Terrorisme Financiering, kennen hun oorsprong op dit soort events. Waar we elkaar spreken, waar we ideeën lanceren en met elkaar kijken hoe wij – vanuit onze bevoegdheden – het met elkaar beter kunnen doen.”

Leader in Finance brengt witwasbestrijders samen op het AML Event

Samenwerken en vertrouwen

Op het event bleek dat de opschaling van het antiwitwasbeleid in Nederland zijn vruchten begint af te werpen. Daarmee is het probleem echter nog niet getackeld. Des te beter de aanpak in Nederland werkt, des te meer crimineel geld er naar het buitenland geloodst wordt. Het probleem is door de succesvolle Nederlandse aanpak dus slechts verschoven en nog lang niet opgelost.

Desondanks stellen de sprekers en panelleden dat het witwassen wel degelijk effectief bestreden kan worden. Daarvoor is (internationale) publiek-private samenwerking van doorslaggevend belang. En samenwerking slaagt alleen als er volledig vertrouwen is tussen alle partners binnen de AML-keten. “Dat vertrouwen is nodig om verantwoord data te delen”, legt een spreker uit. “Door die kennis en data te koppelen ben je beter in staat om criminele geldstromen te herkennen en daarop acties te ondernemen.”

Tech speelt daarin een belangrijk rol. Hoewel de experts en panelleden beamen dat de technologische innovatie op dit gebied veelbelovend is, erkennen ze tegelijkertijd dat financiële instellingen moeten blijven werken aan de bijbehorende transparantie en risicobeheersing. Tevens concludeerden de experts dat nieuwe technologische oplossingen banken kunnen ontlasten, maar de bestrijding van financiële criminaliteit voor een groot deel mensenwerk blijft.

Leaders in Finance AML event 2022

Experts, panelleden en bezoekers raakten nadien dan ook niet uitgepraat. Om kennisdeling op het gebied van antiwitwassen verder te faciliteren, organiseert Leaders in Finance Events op 6 oktober 2022 wederom een AML-event voor leidinggevenden van publieke en private financiële instellengen.