Bankensector Nederland

Sinds de crisis in 2008 zijn Nederlandse banken kleiner geworden en focussen zij zich meer op Nederland als thuismarkt. De Nederlandse bankensector is ongeveer vier keer zo groot als de Nederlandse economie en is daarmee één van de grootste bankensectoren in Europa. 

Omvang van de Nederlandse bankensector

In het afgelopen decennium is de omvang van de Nederlandse bankensector - gemeten naar het totaal aantal assets - meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd heeft er een consolidatieslag plaatsgevonden in de markt, met als gevolg een meer dan halvering in het aantal geregistreerde kredietverleners. 

Ontwikkeling van de Nederlandse bankensector

In verhouding tot de economie is de Nederlandse bankensector erg groot. Zo bedraagt de som van de balansen van banken meer dan vier keer het bruto nationaal inkomen (Total Assets to GDP ratio*). Ter vergelijking, Nederland heeft hiermee relatief gezien één van de grootste bankensectoren ter wereld. 

Assats van Nederlandse banken t.o.v. BBP

Marktconcentratie

De Nederlandse bankenesector kent een grote mate van concentratie. Zo wordt de markt gedomineerd door slechts vijf banken (INGRabobankABN AMROBNG Bank en NWB Bank), die meer dan 90% van de totale assets voor hun rekening nemen. De dominantie van marktleider ING is zelfs bijna uniek: nergens in de westerse wereld is de omvang van de grootste bank zo groot ten opzichte van het nationaal inkomen als in Nederland, waar de balans van ING bijna 1,5x het nationaal product bedraagt.

Marktconcentratie van de bankensector - Totale assets van de grootste banken

Daarnaast tonen diverse studies aan dat de sector over het algemeen kampt met een relatief lage concurrentie.

* De totale assets van banken ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product is één van de meest gebruikte ratio's om de omvang van een bankensector te meten.

Bankensector