Marktaandeel

De Nederlandse bankensector wordt gekenmerkt door een klein aantal banken met een groot marktaandeel, gemeten naar balanstotaal. De concentratie is erg hoog. Nederland kent één van de meest geconcentreerde bankensectoren van Europa. De vijf grootste banken – ING, Rabobank, ABN AMRO, BNG Bank  en NWB Bank – hebben gezamenlijk meer dan 90% van de totale assets in hun bezit. Het resterende marktaandeel is versnipperd over een divers aantal kleinere financiële instellingen. 

Deze sterke marktconcentratie is in belangrijke mate het resultaat van de fusies die eind jaren tachtig, begin jaren negentig plaatsvonden. Om de concurrentie in de Nederlandse bankensector te bevorderen worden de drempels voor toetreding verlaagd. Zo is het verkrijgen van een bankvergunning eenvoudiger geworden en is er in wet- en regelgeving meer ruimte gemaakt voor alternatieve kredietverlening zoals crowdfunding en kredietunies.

Bovenstaande figuur toont de marktaandelen van de diverse kleinere banken die in Nederland actief zijn. Gezamenlijk zijn deze zes banken slecht goed voor 4% van het gezamenlijke balanstotaal van de Nederlandse bankensector. 

Bankensector