Marktaandeel

De Nederlandse bancaire sector wordt gekenmerkt door een klein aantal banken met een groot marktaandeel (gemeten naar balanstotaal). De vijf grootste banken – ING, Rabobank, ABN AMRO, BNG Bank en NWB – hebben al jarenlang gezamenlijk meer dan 90% van de totale assets in hun bezit. Het resterende marktaandeel (7%) is versnipperd over een divers aantal kleine financiële instellingen.

De grootste banken van Nederland

Deze sterke marktconcentratie is in belangrijke mate het resultaat van de fusies die eind jaren tachtig, begin jaren negentig plaatsvonden. Om de concurrentie in de Nederlandse bankensector te bevorderen zijn drempels voor toetreding in het verleden verlaagd. Zo is het verkrijgen van een bankvergunning eenvoudiger geworden en is er in de wet- en regelgeving meer ruimte gemaakt voor alternatieve kredietverlening zoals crowdfunding en kredietunies. 

Kijken naar het absolute balanstotaal, dan steken de drie grootbanken – ING, Rabobank en ABN AMRO – er flink bovenuit. Gezamenlijk hebben de drie banken een marktaandeel van 82%. ING is met een balanstotaal van €937 miljard veruit de grootste bank in Nederland.

De drie grootste banken van Nederland

Onderstaande figuur toont de balanstotalen van de overige Nederlandse banken. BNG Bank en NWB Bank – twee banken die hoofdzakelijk overheden en grote publieke organisaties als klant hebben – bezitten respectievelijk de vierde en vijfde plaats.  De Volksbank – opererend onder de labels ASN Bank, RegioBank en SNS – is echter met stip de vierde consumentenbank van Nederland.

De overige banken ontlopen elkaar betrekkelijk weinig. Ten opzichte van 2018 laat alleen NIBC een negatief groeicijfer zien; de Haagse bank werd afgelopen jaar (na een moeizaam proces) overgenomen door de Amerikaanse investeerder Blackstone. Tevens is er in 2020 een wisseling van de wacht op plek 12. Triodos Bank (€13,9 miljard) is Achmea Bank (€13,8 miljard) voorbijgestreefd.

De grootste banken van Nederland - Exclusief de grote drie