Marktaandeel

De Nederlandse bankensector wordt gekenmerkt door een klein aantal banken met een groot marktaandeel, gemeten naar balanstotaal. De vijf grootste banken – ING, Rabobank, ABN AMRO, BNG Bank  en NWB Bank – hebben gezamenlijk meer dan 90% van de totale assets in hun bezit. Het resterende marktaandeel is versnipperd over veel en kleinere financiële instellingen. Nederland heeft daarmee één van de meest geconcentreerde bankensectoren van Europa.

Marktconcentratie van de bankensector - Totale assets van de grootste banken

Deze sterke marktconcentratie is in belangrijke mate het resultaat van de fusies die eind jaren tachtig, begin jaren negentig plaatsvonden. Om de concurrentie in de Nederlandse bankensector te bevorderen worden de drempels voor toetreding verlaagd. Zo is het verkrijgen van een bankvergunning eenvoudiger geworden en is er in wet- en regelgeving meer ruimte gemaakt voor alternatieve kredietverlening zoals crowdfunding en kredietunies.

Bankensector