Nieuwe appfunctie ING koppelt CO2-uitstoot aan uitgaven

01 augustus 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

Klanten van ING kunnen sinds kort in de app en op Mijn ING de CO2-uitstoot van hun uitgaven terugvinden. De zogenoemde Voetafdruk Inzicht is een proef onder 350.000 klanten die al gebruik maken van de functie Inzicht, waarmee zij hun inkomsten en uitgaven groeperen per bestedingscategorie. De nieuwe functie geeft een schatting weer van de CO2-uitstoot van de gedane bestedingen.

Deze indicatie wordt berekend op basis van maandelijkse uitgaven per bestedingscategorie zoals ‘boodschappen’, ‘vaste lasten’ en ‘winkelen’ en wordt vervolgens vermenigvuldigd met een emissiefactor. ING wil de testversie gebruiken om te kijken hoe klanten de nieuwe functie ervaren en wat ze ervan vinden. De feedback moet uiteindelijk leiden tot een verbeterde functie.

“Samen met onze klanten willen we de strijd tegen klimaatverandering voortzetten”, legt Léon Wijnands (directeur duurzaamheid bij ING Nederland) uit. “Daarbij is het beperken van onze eigen voetafdruk essentieel, maar als bank zijn we ambitieus en beseffen we dat we de grootste impact samen met al onze klanten maken. Met deze nieuwe functie hopen we onze klanten te inspireren om klimaatbewuste keuzes te maken.”

Nieuwe appfunctie ING koppelt CO2-uitstoot aan uitgaven

Testversie

De bank legt uit dat het eerste instantie om een proef onder 350.000 klanten gaat. Dit zijn klanten die al over de mogelijkheid beschikken om hun inkomsten en uitgaven in de ING-app en op Mijn ING te groeperen per bestedingscategorie. Deze categorieën worden vervolgens vermenigvuldigd met een emissiefactor. De bank maakt daarbij geen onderscheid bij welke winkel er aankopen worden gedaan.

De nieuwe functie is overigens niet verplicht. Klanten kunnen zelf besluiten of zij gebruik willen maken van de inzichtsfunctie. De vermenigvuldiging van bestedingscategorieën met een emissiefactor vindt plaats in de beveiligde en afgesloten omgeving van ING. “Klanten krijgen alleen inzicht in data van rekeningen waarvan zij rekeninghouder of gemachtigde zijn”, vervolgt de bank zijn uitleg.

Gedeelde verantwoordelijkheid

ING hoopt met de nieuwe functie zijn klanten inzicht te bieden in hun uitstoot en men op die manier bewust te maken van de impact die hun bestedingen hebben op het klimaat. Naast inzicht in de eigen CO2-uitstoot, ontvangen klanten ook tips om deze terug te dringen en wordt er een vergelijking met de gemiddelde CO2-uitstoot van Nederland gemaakt.

De bank benadrukt tegelijkertijd dat de ‘verduurzamingsverantwoordelijkheid’ niet alleen bij de consument ligt. ING claimt zelf ook verschillende stappen te hebben gezet in de strijd tegen klimaatverandering en wijst daarbij naar het lidmaatschap van de Net Zero Banking Alliance (waarin banken committeren om hun activiteiten in lijn te brengen met de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graden temperatuurstijging van het Parijsakkoord).

“ING brengt haar leningen aan de olie- en gassector in lijn met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. In 2025 zal de portefeuille olie- en gaswinning van ING 12% kleiner zijn vergeleken met 2019. Dit is een tussentijdse doelstelling op weg naar netto-nul broeikasgasuitstoot in 2050”, aldus de bank.