Nederlandse banken ‘voldoen’ aan wettelijk quotum vrouwen aan de top

14 februari 2022 Banken.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Op LinkedIn veranderden enkele honderden vrouwen onlangs hun voornaam naar Peter. De reden? Er zouden in Nederland meer CEO’s (van beursgenoteerde bedrijven) zijn die Peter heten, dan vrouwelijke CEO’s. Hieruit blijkt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de absolute top van het Nederlandse bedrijfsleven. Banken.nl besloot de proef op de som te nemen en ging op onderzoek uit. Het resultaat? Er is geen enkele topbestuurder in de (onderzochte) Nederlandse bancaire sector die Peter heet, wel zijn er drie vrouwelijke CEO’s in de lijst terug te vinden.

De redactie deed onderzoek naar het aantal vrouwen in de top – Raad van Bestuur (inclusief Executive Committee) en Raad van Commissarissen – van ABN AMRO, BNG Bank, NWB Bank, de Volksbank, NN Bank, NIBC, Achmea Bank, ING, Knab, Rabobank, Triodos, Van Lanschot Kempen en bunq (in willekeurige volgorde).

Over het algemeen gezien bestaat 33% van de toplaag uit vrouwelijke bestuurders – waarbij 26% van de bestuurders en 39% van de commissarissen vrouwelijk zijn. Daarmee ‘voldoen’ de onderzochte banken samen aan het wettelijk quotum van minimaal één derde vrouwen in de RvC en RvB. Het is belangrijk te vermelden dat niet alle onderzochte banken beursgenoteerd zijn; het quotum is dan ook niet officieel voor elke bank van toepassing. Tevens moet de Eerste Kamer zich ook nog over het wetsvoorstel buigen.

Diversiteit in de top van Nederlandse banken

De Volksbank ‘van de troon gestoten’ door de NWB Bank

Uit het onderzoek komt naar voren dat de Nederlandse Waterschapsbank met 45% niet alleen de bank is met het hoogste percentage vrouwen aan de top – het is ook de enige bank met zowel een vrouwelijke CEO (Lidwin van Velden) als RvC-voorzitter (Joanne Kellermann). Rabobank is van de traditionele drie grootbanken de bank met het hoogste (41%) percentage vrouwen aan de top. De coöperatieve bank heeft met Marjan Trompetter tevens een vrouwelijke RvC-voorzitter.

BNG Bank en de Volksbank bestaan beide voor 38% uit vrouwelijke bestuursleden en commissarissen. Overigens is BNG Bank één van de drie banken met een vrouwelijke CEO aan het hoofd (Gita Salden). Hoewel de Volksbank het quotum vooralsnog ruimschoots haalt, kan daar binnenkort wellicht verandering in komen. Het moederbedrijf van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS is namelijk nog op zoek naar vier nieuwe bestuursleden. Het percentage vrouwen in de top van de bank gaat dan zeer waarschijnlijk ook een verandering tegemoet zien. In het vorige onderzoek (uit 2019) scoorde de Volksbank met 44% nog het hoogst.

Het percentage van ABN AMRO is ook enigszins vertekend. Momenteel is 36% van de topbestuurders van de bank vrouwelijk, maar dat is buiten de aanstelling van Annerie Vreugdenhil omgerekend. De kersverse Chief Commercial Officer begint officieel namelijk pas op 1 maart (met Vreugdenhil zou ABN AMRO op 40% uitkomen).

Achmea Bank, Triodos en Knab (met Nadine Klokke als CEO) komen uit op 33%, waarmee alle drie de banken precies voldoen aan het verplichte quotum. Het is daarbij wel de vermelding waard dat Achmea Bank en Triodos met name ‘hoog’ scoren, vanwege het aantal vrouwelijke commissarissen. Zo zitten drie van de vier van de vrouwelijke topbestuurders van Triodos in de RvC, bij Achmea Bank geldt dat voor alle vrouwen (al bestaat de RvB uit ‘slechts’ twee personen).

Onder de streep

Waar acht van de dertien banken het quotum halen, geldt dat (nog) niet voor de overige onderzochte banken. Zo scoort NN Bank met 30% net niet genoeg om te voldoen aan de (binnenkort) verplichte doelstelling. NIBC en ING eindigen beide op 29%. Hoewel ING volgens de Female Board Index wel op 33% eindigt, heeft de redactie van Banken.nl besloten om het voltallige Executive Board in het onderzoek mee te nemen. Hierdoor komen er vier mannen en slechts één vrouw bij. Al met al scoort ING daarom – in vergelijking met de Female Board Index – lager in dit onderzoek. 

Van Lanschot Kempen eindigt met 25% op de een-na-laagste plek van de onderzochte banken. De drie vrouwelijke topbestuurders die de private bank rijk is, zijn allen actief in de Raad van Commissarissen. Bunq kent het laagste percentage vrouwen aan de top. Slechts één vrouw (Gisella van Vollenhoven) is actief in de RvC. 

Tot slot

Hoe doen de onderzochte banken het dan als geheel? In totaal halen acht van de dertien banken het wettelijke quotum. Wanneer het totaal aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen (49) wordt afgezet tegen het totaal aantal posten (148), komt het percentage vrouwen uit op 33%. Vrouwen representeren procentueel gezien een grotere groep in de Raden van Commissarissen (39%), dan in de Raden van Bestuur (26%). Wat men ook van het quotum van 33% vindt (het is immers geen 50/50), kan er in ieder geval gesteld worden dat er meer vrouwelijke CEO’s in de bancaire sector werkzaam zijn, dan topbestuurders die Peter heten.

Het is daarbij belangrijk om te benoemen dat diversiteit meerdere betekenissen kan hebben – zo kan diversiteit bijvoorbeeld ook gaan over geaardheid of culturele achtergrond. In het huidige onderzoek heeft diversiteit uitsluitend betrekking op de verhouding tussen mannen en vrouwen. Daarbij ook de belangrijke kanttekening dat meer vrouwen dan mannen niet per se gelijk staat aan meer divers. Immers, een bedrijfstop met uitsluitend vrouwen is ook allesbehalve divers. Een evenwichtige balans tussen beide zou het ideaal moeten zijn.