ING in top 15 Female Board Index 2021

14 september 2021 Banken.nl 2 min. leestijd

Het gaat steeds ‘beter’ met vrouwen in de top. De jaarlijkse Female Board Index 2021 laat namelijk zien dat het percentage vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 89 Nederlandse beursondernemingen gestegen is ten opzichte van vorig jaar: het percentage vrouwelijke commissarissen steeg van 29,5% naar 33,2%.

Op 10 februari 2021 stemde de Tweede Kamer in met een wettelijk quotum van minimaal een derde vrouwen in de RvC en RvB bij Nederlandse beursfondsen (de Eerste Kamer moet zich er nog over buigen). Uit de index blijkt dat 61 van de 89 beursgenoteerde bedrijven op dit moment voldoen aan het voorgestelde wettelijke quotum. In 2020 waren dit er nog 51. De 28 ondernemingen die niet voldoen aan de quota moeten in totaal 33 vrouwen benoemen, waarvan zes bij een AEX of AMX.

Hoewel de stijging van het aantal vrouwen in bestuurskamers doorzet, blijkt uit de cijfers dat de groei enigszins gestagneerd is. In 2019 (6%) en 2020 (12%) groeide het aantal vrouwelijke RvC-leden aanzienlijk sneller dan het huidige jaar (13,6%). In totaal werden er vijf vrouwelijke bestuursleden benoemd en gingen er drie weg: per saldo een toename van twee.

ING in top 15 Female Board Index 2021

Initiatiefnemer en hoogleraar Corporate Governance aan de TIAS School for Business and Society Mijntje Lückerath, wijt de stagnatie (deels) aan de coronacrisis. “De crisis brengt misschien een oude reflex naar boven, die we eerder zagen ten tijde van de financiële crisis: we willen wel meer diversiteit maar het komt nu even niet zo goed uit.”

Kleine fondsen blijven achter

De Female Board Index laat grote verschillen zien in de vier beurssegmenten (AEX, AMX, AscX en de lokale fondsen). De 21 AEX-fondsen doen het bij zowel de bestuurders als de commissarissen het beste; respectievelijk 19% en 39% is vrouw. Van de 28 bedrijven die niet aan het quotum voor de RvC voldoen zijn er 23 een small cap of lokaal fonds.

“Het zijn met name de kleinere fondsen die achterblijven, dit zijn kleinere, soms inactieve beursfondsen”, legt Lückerath uit. “Een wettelijk quotum zal dus ook vooral deze kleinere fondsen aanspreken. De vraag is of dat de zichtbaarheid van de diversiteit in de bestuurskamers zal vergroten of dat er toch meer aandacht nodig blijft voor bestuurders bij de AEX- en AMX-fondsen.”

ING scoort (als bank) het hoogst

In totaal hebben zestien bedrijven op dit moment een RvB en een RvC die uit meer dan 33% vrouwen bestaat. DSM, NSR en verzekeraar ASR delen de eerste plek; bij de bedrijven is de helft van de bestuurders en commissarissen een vrouw. Qua banken scoort ING het hoogst met een gedeelde vijftiende plek. 33% van de bestuursleden bij de bank is een vrouw, waarmee ING het quotum haalt.