ABN AMRO richt ‘Inclusive Bankingteam’ op

12 oktober 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In navolging van de toetreding van de bank tot de Financial Alliance for Women, heeft ABN AMRO bekendgemaakt dat het een 'Inclusive Bankingteam' heeft opgericht. Het is de bedoeling dat dit team – onder leiding van Chantal Korteweg – de barrières waar klantgroepen (zoals vrouwelijke ondernemers) tegenaanlopen in kaart brengt, en deze vervolgens wegneemt.

De financiële wereld lijkt steeds inclusiever te worden: het aantal vrouwen in de financiële (bedrijfs)top neemt elk jaar toe en ook vrouwelijke beleggers zijn met een inhaalslag bezig. Desondanks is er genoeg ruimte voor verbetering.  Zo herkent 80% van de Nederlandse vrouwen zich helemaal niet in de reclames van financiële instanties zoals verzekeraars, hypotheekadviseurs of brokers en is er nog altijd een genderkloof in het gebruik van financiële technologieën.

Tevens blijkt uit onderzoeken van het World Economic Forum, McKinsey, Oliver Wyman en ABN AMRO dat banken onbewuste vooroordelen jegens bepaalde klantgroepen hebben. Vrouwen hebben bijvoorbeeld over het algemeen minder toegang tot bedrijfsfinanciering dan mannen.

Om dit probleem te tackelen heeft ABN AMRO een Inclusive Bankingteam opgericht. “Door echt klantgericht te zijn en rekening te houden met het feit dat verschillende klantgroepen, waaronder vrouwen, verschillende klantbehoeften hebben, kunnen we onze aanpak aapassen of een productieaanpassing doen die beter past bij die klant. Zo willen we onze product- en dienstverlening inclusiever te maken. Dit past bij onze maatschappelijke rol en is ook commercieel aantrekkelijk.”

Andere klantbehoeften

“Het speerpunt van onze aanpak is luisteren, doorvragen en ons verplaatsen in onze klanten”, legt ABN AMRO-Directeur Inclusive Banking Chantal Korteweg uit. “We weten dat vrouwen andere klantbehoeften hebben dan mannen. Dat hoeft niet altijd te beteken dat ze een heel ander product willen, maar het zou wel kunnen dat een andere aanpak of een productaanpassing beter past bij die klant.”

De bank noemt de oprichting van het Inclusive Bankingteam een logisch gevolg van zijn toetreding tot de Financial Alliance for Women. Deze alliantie heeft wereldwijd tientallen leden die zich inzetten voor de vrouwelijke economie en transformatie over de hele wereld. Door toe te treden kan ABN AMRO bruikbare data en best practices uitwisselen met internationale organisaties zoals WestPac Australia, Bank al Ethiad en NatWest Group, om diversiteit en inclusie binnen de bank en richting klanten te verbeteren.