Rabobank

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie: Growing a better world together. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. We  zijn inmiddels actief in zesendertig landen met ruim 43.000 medewerkers. In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten met een breed assortiment aan financiële producten, wereldwijd richten we ons op de food- en agrisector. Ook bieden we onze klanten woon- en leaseoplossingen via BPD, Obvion en DLL. Met altijd als uitgangspunt: samen bereiken we meer dan alleen. Vanuit onze coöperatieve mentaliteit werken we samen aan oplossingen waar iedereen beter van wordt. Goed voor onze klanten, de samenleving én de wereld om ons heen.

Onze Coöperatieve wortels: maatschappelijk investeren

In Nederland bundelden eind negentiende eeuw inventieve boeren en tuinders hun krachten in onze coöperatieve bank. Niet met aandeelhouders, maar met leden om samen te werken aan structurele oplossingen voor de uitdagingen van toen. En dat doen we nu nog steeds, want wat belangrijk is voor onze leden, klanten en gemeenschappen is belangrijk voor ons.  We denken en helpen mee vanuit onze kennis van zaken. Dichtbij en digitaal. We benutten ons netwerk zodat we van elkaar leren en elkaar beter maken.

Samen met partners

En we blijven ons financiële aanbod ontwikkelen, zodat we daarmee oplossingen voor de uitdagingen van nu kunnen financieren. Waar deze te groot zijn om alleen aan te pakken, slaan we de handen ineen met klanten, partners, overheden en andere partijen. Want we geloven in de verbinding tussen overheid, samenleving en het bedrijfsleven om samen maatschappelijke thema’s aan te pakken, zoals: hoe we onze gezamenlijke leefwereld kunnen versterken en toekomstbestendig kunnen maken. Zodat mensen de keuzes kunnen maken die voor hen belangrijk zijn. Nu én in de toekomst. Dat is immers waar onze missie ‘Growing a better world together’ voor staat.

Toekomstbestendig

En onze missie staat voor het ondersteunen van onze klanten om veerkrachtig en toekomstbestendig te zijn. En zij hebben voedsel en energie nodig voor hun bestaan.  Tegelijkertijd hebben zowel het voedsel- als het energie 'systeem' als geheel al een sterke impact op klimaat en natuur en zal de snel groeiende wereldbevolking om meer vragen. Er is een aanzienlijke verandering nodig om het systeem toekomstbestendig te maken, met een sterk verminderde uitstoot van broeikasgassen en meer natuurbescherming en -herstel.

Daarom zullen we ook bijdragen aan het versnellen van de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem en energiesysteem. Op die manier kan duurzaam geproduceerd voedsel en energie de norm worden en beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn.

Daarnaast kiezen we er  voor om jaarlijks een deel van onze winst te investeren in de lokale gemeenschap voor een betere leefomgeving. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. In 2022 was dat meer dan 30 miljoen euro.

Rabobank | Nieuws