Marjan Trompetter volgt Ron Teerlink op als Rabobank RvC-voorzitter

27 september 2021 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft bekendgemaakt dat Marjan Trompetter de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen is van de bank. Trompetter volgt daarmee Ron Teerlink op, die na twee termijnen het stokje overdraagt.

Trompetter is al sinds 2008 verbonden aan de bank en trad in 2015 toe tot de RvC als vicevoorzitter. De kersverse voorzitter is als organisatieadviseur gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en heeft zich in het verleden onder meer beziggehouden met transformatievraagstukken gericht op kwaliteitsverbetering bij grote internationale ondernemingen.

Momenteel is Trompetter ook RvC-voorzitter van Ziekenhuis Rijnstate en RvC-lid van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. In een verder verleden was Trompetter als docent organisatiekunde verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Marjan Trompetter, RvC-voorzitter van Rabobank

Trompetter noemt het een eer om de gecombineerde voorzittersrol van de RvC en de ALR te mogen vervullen. “Deze combinatie is de basis van de maatschappelijke oriëntatie die Rabobank uniek maakt, een bank om trots op te zijn. Samen met de nadere leden van de RvC span ik me met genoegen in om het in mij gestelde vertrouwen waar te maken.”

Het stokje overdragen

Trompetter is daarmee de opvolger van Ron Teerlink. Teerlink trad in 2013 toe tot de RvC van Rabobank en ‘promoveerde’ drie jaar later tot voorzitter van de RvC. De oud-voorzitter hecht vooral waarde aan de coöperatievernieuwing die de bank de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. “Na twee termijnen van vier jaar is dit voor mij een natuurlijk moment om het stukje over te dragen.”

“Los van het geven dat Marjan en ik op dezelfde universiteit hebben gezeten en dezelfde studie bij dezelfde hoogleraar hebben afgerond, ben ik er trots op dat Marjan mij opvolgt. Ik heb alle vertrouwen in haar als eerste vrouwelijke voorzitter uit Rabogelederen.”

Een goede maatschappelijke antenne

Rabobank-CEO Wiebe Draijer is dankbaar voor de verdiensten van Teerlink. “Het is een groot voorrecht dat ik mocht werken met een zeer ervaren commissaris die hij is. Ron had in zijn rol als voorzitter van de RvC een groot draagvlak. Dat kwam hem toe dankzij zijn deskundigheid, zijn toewijding en constructief kritische en nuchtere blik. Rabobank heeft daar veel aan gehad en daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.”

“Aan Marjan een warm woord van welkom in haar nieuwe rol in de RvC”, gaat Draijer verder. “In de afgelopen zes jaar heeft zij als lid en plaatsvervangend voorzitter van de RvC laten zien de coöperatieve bank in de volle breedte te doorgronden. Zij heeft een grote bijdrage geleverd op thema’s van zowel het bancaire als ook het coöperatieve toezicht. Ze geniet een groot vertrouwen en beschikt over een goede maatschappelijke antenne, waardoor zij het voorzitterschap van de ALR op goede wijze zal vervullen.”

Nieuwe posities

Met het vertrek van Teerlink en de benoeming van Trompetter verschuiven een aantal rollen binnen de RvC. Jan Nooitgedagt wordt plaatsvervangend voorzitter en Mark Pensaert zal hem opvolgen als voorzitter van de Riskcommissie. Pascal Visée volgt Trompetter op als voorzitter van de Remuneratie & HR-commissie. 

Trompetter blijft voorzitter van de Benoemingscommissie. De overige RvC-leden van Rabobank zijn Gert-Jan van den Akker, Annet Aris, Petri Hofsté (blijft voorzitter van de Audit Commissie) en Arian Kamp (blijft voorzitter van de Commissie Coöperatieve Aangelegenheden).