Van Lanschot boekt sterke winststijging in 2016

10 maart 2017 Banken.nl 5 min. leestijd

Van Lanschot heeft de jaarcijfers over 2016 gepubliceerd. De private bank heeft een goed jaar achter de rug met een nettowinststijging van €27 miljoen ten opzichte van 2015 naar €69,8 miljoen. Ook op andere fronten vertoonde Van Lanschot sterke groei, waaronder in client assets (+10%) en kapitaalbasis (+2,7 procentpunt). 

Belangrijkste resultaten over 2016*:

  • Nettowinst stijgt naar €69,8 miljoen (2015: €42,8 miljoen)
  • Onderliggend nettoresultaat stijgt 35% naar €81,3 miljoen, waarvan €37,7 miljoen uit het eerste halfjaar (2015: €60,1 miljoen)
  • Client assets 10% hoger op €69,4 miljard (ultimo 2015: €63,0 miljard)
  • Sterke stijging kapitaalbasis: CET I-ratio bedraagt 19,0% (ultimo 2015: 16,3%)
  • Aanzienlijk hoger dividend voorgesteld: €1,20 per aandeel (2015: €0,45 per aandeel)

Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot, over de resultaten: “Wij bedanken onze klanten voor hun loyaliteit en het vertrouwen dat zij ons geven. Daardoor was 2016 voor ons een goed jaar, ondanks de lage rentestand, grote volatiliteit en wereldwijde politiek-maatschappelijke onzekerheid. Onder impuls van verbeterde economische omstandigheden steeg de kwaliteit van onze kredietportefeuille, leidend tot een grote vrijval van de kredietvoorzieningen.”

De private bank behaalde een solide operationeel resultaat van €481 miljoen. Het grootste deel van de inkomsten was afkomstig uit de kernactiviteiten van de bank, met €256 miljoen uit Private Banking, €86 miljoen uit Asset Management en €48,5 miljoen uit Merchant Banking. De inkomsten van Merchant Bank Kempen & Co daalden in 2016 door een verminderde activiteit op de kapitaalmarkten. Online coach Evi levert €7,6 miljoen aan inkomsten op. Tot slot is Corporate Banking, dat buiten de kernactiviteiten valt, goed voor €47,7 miljoen. 

Inkomsten uit operationele activiteiten per segement

De grote vrijval van de kredietvoorzieningen leiden in combinatie met de operationele resultaten tot “een sterke stijging van het onderliggend nettoresultaat naar €81,3 miljoen”, vervolgt Guha. Ingezoomd op de verschillende bedrijfsonderdelen, blijkt dat alle activiteiten winstgevend zijn, op één na. Evi is nog verlieslatend (€-8,2 miljoen), maar dit is te verklaren doordat er nog steeds flink geïnvesteerd wordt in de technologie. Zo is begin dit jaar Evi Doelbeleggen gelanceerd, dat klanten in staat stelt om persoonlijke beleggingsdoelen toe te kennen aan de door Evi beheerde beleggingen. 

Het grootste onderliggende nettoresultaat wordt zoals verwacht behaald met de Private Banking activiteiten, die goed zijn voor €37,4 miljoen. Opvallend genoeg draagt daarna Corporate Banking (€18,1 miljoen) – een activiteit die Van Lanschot de afgelopen jaren aan het afbouwen is – het meest bij aan de onderliggende resultaten van Van Lanschot, gevolgd door de overige resultaten (€17,8 miljoen).

“Dit alles stelt ons in staat om een aanzienlijk hoger dividend voor te stellen van €1,20 per aandeel. Bovendien is ons financiële fundament ijzersterk. We herhalen dan ook onze toezegging dat we, op basis van onze huidige plannen en de nu bekende wet- en regelgeving, voor de periode tot en met 2020 ten minste €250 miljoen zullen teruggeven aan aandeelhouders.”

Onderliggend nettoresultaat

Strategie

Over de strategische ontwikkelingen van 2016 vertelt Guha: “We liggen goed op schema met de implementatie van Strategy 2020, zoals we die in april hebben gepresenteerd. Met de overname van de private banking-activiteiten van Staalbankiers versterken we onze marktpositie in Nederland met nieuw commercieel talent en door het bedienen van een grote groep nieuwe klanten. Deze overname is een goed voorbeeld van een aanvullende acquisitie, als onderdeel van onze op groei gerichte strategie. Evi van Lanschot is nu een zelfstandige activiteit die op eigen wijze verder kan groeien. Aan het eind van het jaar won Evi de Gouden Stier voor beste online vermogensbeheerder. Kempen Capital Management verkreeg een aantal grote mandaten en heeft voortgang geboekt met het uitbreiden van het marktgebied voor fiduciair en institutioneel asset management. Merchant Banking was vooral in het tweede halfjaar succesvol met een adviseursrol bij een aantal grote Europese transacties in haar niches. Voor het bedrijf als geheel waren de strategische update, de herplaatsing van het belang van Delta Lloyd en de integratie van staffuncties van Van Lanschot en Kempen de belangrijkste ontwikkelingen.” 

“De goede strategische voortgang maakt ook dat wij op koers liggen om onze voor 2020 geformuleerde financiële doelstellingen te behalen. Over geheel 2016 realiseerden we een rendement op het eigen vermogen van 7,3%, waarmee we de stijgende lijn voortzetten. De ontwikkeling van de efficiencyratio, die uitkwam op 80,3%, heeft onze aandacht. Onze CET I-ratio ligt tot slot met 19,0% ruim boven de doelstelling van 15 tot 17%”, aldus Guha.

Voor 2017 zet de bank onder meer in op het verder ontwikkelen van Evi, uitbreiding van het fiduciair management team van Kempen & Co en het overdragen van de hypotheekadministratie naar Stater. Ook heeft Van Lanschot een samenwerking aangekondigd met Duits FinTech-bedrijf Fidor, om klanten hoogwaardig online en mobiel betalingsverkeer aan te kunnen bieden. “In 2017 zullen de kosten enerzijds stijgen door transitiekosten en reguliere kosten volgend uit de overname van de private banking-activiteiten van Staalbankiers. Anderzijds zetten wij onze initiatieven voor kostenverlaging voort”, besluit Guha.

* Vermelde onderliggend nettoresultaat betreft in 2016 het nettoresultaat exclusief de eenmalige last van €8 miljoen voor herstelkader rentederivaten en de gerealiseerde kosten van het investeringsprogramma Strategy 2020. Common Equity Tier I-ratio phase-in, inclusief ingehouden winst.