Van Lanschot

Van Lanschot Profiel

Van Lanschot NV is houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland. De 275 jaar rijke historie vormt het fundament voor de huidige private bank: een stevige basis voor de toekomst.

De dienstverlening van Van Lanschot richt zich met name op vermogende particulieren en ondernemers. Dochteronderneming Kempen & Co richt zich daarnaast ook op de institutionele markt en verleent beleggingsdiensten.

Onze dienstverlening is georganiseerd naar vier bedrijfssegmenten: Private Banking, Asset-management, Business Banking, Corporate Finance en Securities.

Onder het label Van Lanschot Private Office richten wij ons op het topsegment van de vermogende particulieren (multimiljonairs).

Bij de dienstverlening aan vermogende particulieren zijn vermogensvorming en vermogensbescherming de kern. Daarbij zijn wij in staat een breed scala aan producten en diensten aan te bieden, in lijn met ons streven de beste private bank van Nederland en België te zijn. Wij bieden onze cliënten zowel producten van derden als eigen producten aan; het aanbod is gebaseerd op open architectuur.

In het zakelijke segment ligt het accent op de dienstverlening aan de ondernemer, waarbij wij zowel zijn zakelijke als persoonlijke belangen bij onze advisering betrekken. De nadruk ligt op dienstverlening aan familiebedrijven en de directeuren-grootaandeelhouders.

In de institutionele markt richten wij ons met name op integrale fiduciaire beleggingsoplossingen.

Bankieren met aandacht en zorg

Van Lanschot kiest bewust voor een omvang die rekening houdt met het juiste evenwicht tussen complete en hoogstaande advisering en een persoonlijke benadering met korte lijnen. Wij bieden onze cliënten financiële dienstverlening met alle daarbij behorende aandacht en zorg, met een grote mate van professionaliteit en discretie.

Daarmee excelleren wij in die zaken, die grootbanken niet of moeilijker kunnen bieden, juist omdat het grootbanken zijn. De persoonlijke relatie komt vóór alles. De keuze van cliënten voor Van Lanschot is daardoor meestal een bewuste keuze en een nadrukkelijke afweging voor een andere benadering dan die van de grootbanken.

Wij hechten veel waarde aan onze onafhankelijkheid. Deze onafhankelijkheid vormt de basis van ons businessmodel en biedt ons de mogelijkheid om de belangen van onze cliënten voorop te zetten. Van Lanschot laat zich dan ook, meer dan andere banken, leiden door het belang van de cliënt.

Altijd dicht bij onze cliënten

In Nederland heeft Van Lanschot landelijke dekking met kantoren in de meeste grote steden. Met dit kantorennet kan Van Lanschot door het hele land alle financiële diensten aanbieden.

In België richt Van Lanschot zich uitsluitend op de vermogende particulier en de institutionele belegger.

Om onze particuliere cliënten ook elders van dienst te kunnen zijn, zijn er kantoren op Curaçao, in Luxemburg, in Zwitserland en op Jersey.

Van Lanschot | Nieuws