Resultaten Van Lanschot stabiel in eerste halfjaar 2016

25 augustus 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Private bank Van Lanschot heeft over het eerste halfjaar van 2016 een onderliggend nettoresultaat geboekt van €37,7 miljoen – net zoveel als in H1 2015. Het beheerd vermogen van de bank nam toe, terwijl de zakelijke kredietportefeuille verder werd afgebouwd.

Belangrijkste resultaten over H1 2016:

  • Onderliggend nettoresultaat stabiel met €37,7 miljoen (H1 2015: €37,7 miljoen)
  • Nettowinst bedraagt €31,5 miljoen (H1 2015: €37,7 miljoen)
  • Client assets stijgen 5% naar €66,2 miljard (ultimo 2015: €63,0 miljard) door netto-instroom en positief koerseffect
  • Verbetering kredietkwaliteit blijkt uit vrijval van kredietvoorzieningen
  • Verdere stijging kapitaalbasis: CET I-ratio bedraagt 17,3% (ultimo 2015: 16,3%)

Van Lanschot

Karl Guha, bestuursvoorzitter van de bank, vertelt over de resultaten: “Door een stijging van onze assets under management is onze positie als onafhankelijke gespecialiseerde wealth manager verder versterkt. De aan ons toevertrouwde middelen zijn gestegen van €63,0 miljard naar €66,2 miljard, waarbij onze assets under management een toename kenden van 8% van €50,3 miljard naar €54,3 miljard.” De groei van de assets was voor een belangrijk deel afkomstig uit een netto-instroom van €2,7 miljard. Een positief koerseffect bij Asset Management voegde €1,6 miljard toe. Guha voegt toe: “De aangekondigde overname van de private banking-activiteiten van Staalbankiers zal naar verwachting vanaf begin 2017 maximaal €1,7 miljard vermogen toevoegen. De kenmerken van deze activiteiten (klantgroepen, klantbediening en beleggingsbeleid) passen uitstekend bij Van Lanschot, waardoor het een goed voorbeeld is van een aanvullende acquisitie die onze positie verder versterkt.” 

“De keuze voor wealth management ligt aan de basis van ons stabiele resultaat in de huidige onzekere en volatiele markten. De nervositeit van de markten maakt dat onze klanten voorzichtig zijn. Daarom doen zij minder transacties, wat leidt tot lagere provisie-inkomsten”, vertelt Guha. “We informeren onze klanten frequent over de marktontwikkelingen en onze langetermijn-beleggingsbeslissingen. Hierdoor houden klanten vertrouwen in het gekozen beleid en hun beleggingen.”

“De verdere afbouw van de zakelijke kredietportefeuille en de verbetering van de financiële positie van onze klanten leiden tot een significante verbetering van onze kredietportefeuille”, vervolgt Guha. “We realiseren per saldo een vrijval van €1,7 miljoen in onze kredietvoorzieningen terwijl we vorig jaar in het eerste halfjaar nog per saldo €31,9 miljoen hebben gedoteerd. De nettowinst bedraagt €31,5 miljoen en is inclusief een last van €8 miljoen voor het herstelkader rentederivaten. Onze kapitaalpositie ontwikkelt zich goed en de CET I-ratio bedraagt inmiddels 17,3%.”

In april presenteerde de private bank een update van haar strategie. Guha vertelt hierover: “Wij zijn de volgende fase van onze wealth managementstrategie ingegaan. Via het aangekondigde IT investeringsprogramma van €60 miljoen investeren wij tot en met 2019 in omni-channel dienstverlening voor onze Private Banking-klanten en in de verdere transformatie van ons IT-landschap. Zo kunnen we op termijn onze kosten verlagen.” Daarnaast verscherpt Van Lanschot haar focus op haar kernactiviteiten, via een gespecialiseerde niche-aanpak. “Zo zijn we gestart met de nieuwe niche Financial Institutions & FinTech binnen Merchant Banking”, illustreert de bestuursvoorzitter.