Vier banken compenseren MKB'ers voor rentederivaten

05 juli 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

ING, ABN AMRO, SNS Bank en Van Lanschot steunen het advies om MKB'ers te compenseren voor de schade die ze hebben geleden door rentederivaten. Dit betekent voor deze groep een einde van een slepend conflict. MKB'ers ontvangen maximaal een vergoeding van €100.000. Rabobank en Deutsche Bank beraden zich nog.

Vandaag publiceerde de door de Minister van Financiën ingestelde derivatencommissie van onafhankelijke deskundigen (de Commissie) haar advies (herstelkader) voor de herbeoordeling van MKB-rentederivaten. Vier banken hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het toepassen van het herstelkader.

De Commissie stelt in haar advies dat rentederivaten 'in potentie' geschikt zijn voor het midden- en kleinbedrijf, maar dat de informatie erover tekort schoot. Ter compensatie van de geleden schade adviseert de Commissie om alle MKB'ers met rentederivaten tegemoet te komen met een schadevergoeding. Grote onderneming ontvangen geen schadevergoeding. Volgens de Commissie hadden zij op de hoogte moeten zijn van de risico's.

De belangrijkste elementen van het advies van de Commissie zijn schadeherstel, een coulanceregeling en een scope-uitbreiding.

Rentederivaten

Schadeherstel
De MKB ondernemer met maximaal €2,5 miljoen aan rentederivaten, krijgt 20% van de betaalde rente over het derivaat vergoed tot een maximum van €100.000.

Coulanceregeling
Binnen het herstelkader van de Commissie kunnen MKB-bedrijven in aanmerking komen voor een coulanceregeling. Door de coulanceregeling hoeft niet per geval te worden vastgesteld of er sprake was van ontoereikende voorlichting door de bank. Hierdoor is het niet nodig dat klanten door een moeilijk en langdurig proces gaan waarin voor elke klant dient te worden nagegaan of in het individuele geval er mogelijk sprake is geweest van ontoereikende informatievoorziening. In plaats daarvan geldt er een sneller proces met een uniforme en gelijkwaardige coulanceregeling.

Scope-uitbreiding
Aanvankelijk waren alle MKB-bedrijven met een lopend rentederivaat per 1 april 2014 in scope. In het nieuwe herstelkader komen daar MKB'ers bij die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een of meer rentederivaten hadden. Ook kunnen MKB'ers, die een ouder rentederivaat hadden, maar deze voortijdig hebben beëindigd, zich bij de bank melden om in aanmerking te komen voor een herbeoordeling. Voorwaarde is onder meer dat dit rentederivaat na 1 januari 2005 is afgesloten met een initiële contractuele einddatum gelegen na 1 april 2011.

Vervolgstappen
De vier banken overleggen nu met de AFM en de Commissie over de uitvoering van het herstelkader. Vervolgens zullen ze hun klanten informeren over de vervolgstappen. 

De toepassing van het herstelkader zal onafhankelijk worden getoetst.