Klachtenloket Rentederivaten MKB bij Kifid na 5 jaar gesloten

26 januari 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Kifid heeft per 15 januari 2021 het tijdelijke loket rentederivaten MKB gesloten, op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De banken zien geen reden om het tijdelijke loket bij Kifid nog langer open te houden nu Kifid geen klachten over rentederivaten meer in behandeling heeft.

Rentederivaten hebben de afgelopen tien jaar regelmatig het nieuws gehaald en eigenlijk zelden in positieve zin. Grote en kleine ondernemingen zijn massaal het schip in gegaan toen de rente hard daalde, terwijl zij zich ingedekt hadden tegen een rente die zou stijgen. Toezichthouder AFM greep in en verplichtte de bankensector middels een voorschrijvend kader om hun verkochte derivaten te herbeoordelen en gedupeerden die daar recht op hadden te compenseren.

Kifid

Gedupeerde (kleinere) ondernemingen wendden zich met hun klachten over de gekochte derivaten in veel gevallen vaak in eerste instantie bij het Kifid, het klachteninstituut waar consumenten terecht kunnen als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Het Kifid opende hiervoor vijf jaar geleden het zogeheten tijdelijke loket rentederivaten MKB. Bij dit loket hebben zich de afgelopen vijf jaar ruim 80 ondernemers met een klacht over een rentederivaat  gemeld.

Afgelopen twee jaar is een groot deel van de klachten ingetrokken nadat ondernemers van hun bank een schikkingsaanbod hadden ontvangen volgens het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK). Het UHK bepaalde hoe de betrokken banken de herbeoordelingen van rentederivaten moesten uitvoeren. MKB-klanten die hier op  grond  van het UHK voor in aanmerking komen, ontvingen een compensatievoorstel. Eind december 2020 sloot Kifid de laatste nog in behandeling zijnde klacht van een ondernemer over zijn rentederivaat af.

Klachtenloket Rentederivaten MKB bij Kifid niet langer nodig

Kleinzakelijke ondernemers

Alleen voor klachten over rentederivaten van kleinzakelijke ondernemers was het tijdelijk Kifid loket open. Om precies te zijn: voor bedrijven met maximaal 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan €10 miljoen.

De klacht moest daarnaast betrekking hebben op een rentederivaat dat was afgesloten in het kader van zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Reaal of Van Lanschot. Bovendien moest de looptijd van het rentederivaat op 1 april 2011 nog niet zijn geëindigd.

Schikking

Voor ruim twintig ondernemers heeft Kifid een bemiddelingsresultaat bereikt dankzij het tijdelijk loket Rentederivaten MKB. Deze ondernemers en de betreffende banken hebben in die klachten samen alsnog een oplossing kunnen vinden. In ruim tien klachtzaken heeft de Geschillencommissie Rentederivaten een uitspraak gedaan, waarbij er tegen twee van deze uitspraken uiteindelijk Beroep is ingesteld. De Commissie van Beroep heeft over die klachten in 2018 opnieuw geoordeeld en uitspraak gedaan.

Met de sluiting van het tijdelijk loket Rentederivaten MKB komen de reglementen voor dit loket te vervallen. Hetzelfde geldt voor de Geschillencommissie Rentederivaten MKB.