NVB presenteert Toekomstgericht bankieren

15 oktober 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De banken gaan zich voortaan meer richten op dienstbaar en duurzaam werken. Daarnaast moeten de banken transparant en divers zijn. Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend tijdens de presentatie van het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’. De Nederlandse banken hebben zich hieraan verbonden.

Maatschappelijke rol, Code Banken en gedragsregels

Het pakket bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is een maatschappelijk statuut, waarin de banken verduidelijken wat zij beschouwen als hun rol in de samenleving. Banken dienen alle soorten klanten te bedienen, eerlijke en transparant te zijn over de bankproducten en bij te dragen aan het vergroten van het kennisniveau over geldzaken in de samenleving.

Het tweede onderdeel van het pakket is de vernieuwde Code Banken, waarin is vastgelegd op welke wijze de banken hun bedrijf moeten besturen, waarin principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering zijn beschreven, waarin de uitgangspunten voor goed risicobeleid zijn geformuleerd en waarin de inrichting van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen is geregeld.

Toekomstgericht Bankieren

Als derde onderdeel zijn in het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’ gedragsregels opgenomen. Deze gedragsregels vloeien voort uit de bankierseed of –belofte  die voor alle medewerkers van banken wordt ingevoerd, gekoppeld aan tuchtrecht. Dit onderdeel moet duidelijk maken waar individuele medewerkers voor staan en waarop zij aangesproken mogen worden, bijvoorbeeld de belangen van de klant centraal stellen en integer en zorgvuldig werken.

Onafhankelijke monitoring commissie

Tegelijkertijd met de presentatie van het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’ heeft NVB voorzitter Chris Buijink een onafhankelijke monitoring commissie geïnstalleerd, die moet toezien op het goede gedrag van banken. Voorzitter van de commissie is Inge Brakman. Volgens haar kan de commissie ondermaats presterende banken met naam en toenaam noemen. De oude commissie onder leiding van Anthony Burgmans mocht dat niet. De commissie bekijkt de komende maanden hoe zij de naleving van de code gaat toetsen. Volgens Brakman gaat de commissie nu ‘krachtig’ haar werk doen. Zij vindt op het eerste gezicht dat de bankensector momenteel een serieuze poging doet om het contact met de samenleving te herstellen. Brakman benadrukt dat de banken bij het herstel niet terug kunnen naar vroeger. “Door de digitalisering is bankieren definitief veranderd”, zegt Brakman.

Het gaat om een cultuuromslag

Het gehele pakket Toekomstgericht bankieren is vooral gericht op een cultuuromslag. Peter Blom, topman van Triodos Bank en bestuurslid van NVB geeft aan deze verandering niet van de ene op de andere dag is geregeld. “Het is veel moeilijker dan een paar regels veranderen. In de praktijk lijkt deze zachte kant veel harder dan de harde kant van de regels”, zegt Blom.