Kleinere banken delen ervaringen rond bankierseed en tuchtrecht

30 december 2019 Banken.nl 2 min. leestijd

Elke Nederlandse bank valt onder het Tuchtrecht Banken. Vanaf april 2015 legt elke bankmedewerker de bankierseed af en tekent een verklaring voor het tuchtrecht. Hoe zorgen kleinere en middelgrote banken dat tuchtrecht en eed ook echt gaan leven binnen de organisatie? Om die vraag draaide het recente seminar van de Nederlandse Vereniging van Banken, aldus NVB-adviseur Hubert Schokker.

Waarom een seminar over dit onderwerp, speciaal voor kleine en middelgrote banken? Schokker: “Omdat de Stichting Tuchtrecht Banken tot nu vooral meldingen en klachten binnenkrijgt van grotere banken. Dat geeft niet zozeer aan dat er geen zaken spelen bij kleinere banken. Maar misschien wel dat ze minder goed de weg weten naar de Stichting Tuchtrecht Banken, die tuchtzaken in behandeling neemt. Dat idee bestond al, en die geluiden hoorden we ook terug op het seminar.”

Vanuit banken zelf

Schokker: “Doel van het seminar was informeren en het uitwisselen van praktijkervaringen. Ik hield een presentatie over de totstandkoming van de bankierseed en het tuchtrecht – de NVB heeft dat samen met banken gedaan. Ook vertelde een grote bank over de wijze waarop zij eed en tuchtrecht verankeren in hun organisatie: als je een melding wilt doen, hoe zien de interne procedures er dan uit? Want de meldingen aan de Stichting Tuchtrecht Banken komen deels van klanten. Maar grotendeels vanuit banken zelf.”

Aanwezig op het seminar waren onder anderen Cindy Verboom, de aanklager namens de Stichting Tuchtrecht Banken en ook Antoinette van Rijn, voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie die oordeelt over de meldingen die binnenkomen. Theoloog Joost Röselaers gaf een mooie bespiegeling op de bankierseed. In een panel werd vervolgens de discussie aangegaan met de zaal. 

Andere impact bij kleinere organisaties

Schokker: “Daaruit bleek onder andere dat kleinere banken eed en tuchtrecht zeker belangrijk vinden. Maar dat een melding op een kleine organisatie een andere impact heeft dan op een grote organisatie. Medewerkers weten in een kleine organisatie sneller dat zoiets speelt.  Het was goed zoveel verschillende perspectieven te horen. Zo’n seminar is ook een uitnodiging naar kleine banken om meer te melden en het gesprek te zoeken met de Stichting Tuchtrecht Banken. Dit helpt weer om ook intern met elkaar in gesprek te gaan: wanneer is iets een tuchtklacht en hoe en wanneer moet je melden? Want eed en tuchtrecht zijn er niet alleen voor grote banken, maar voor de hele sector.”

Dit artikel is eerder verschenen in Bank|Wereld Online, het magazine van de Nederlandse Vereniging van Banken.