Bladeren

Code Banken

De Code Banken omvat afspraken tussen banken met als doel om het vertrouwen in de Nederlandse bankensector te herstellen. De Code Banken is een vorm van zelfregulering, die op 1 januari 2010 in werking is getreden. Deze afspraken zijn door de banken zelf tot stand gekomen en gaan voornamelijk over goed bestuur, beloningsbeleid en het beheersen van risico’s. Daarnaast omvat de Code afspraken over de deskundigheid en permanente educatie van medewerkers binnen banken.

De afspraken die gemaakt zijn in de Code gelden voor alle banken die beschikken over een bankvergunning in Nederland. De naleving van deze afspraken wordt gemonitord door de Monitoring Commissie Code Banken. Banken hebben de wettelijke verplichting om in hun jaarverslag aan te geven welke afspraken uit de Code zijn nageleefd en te motiveren indien afspraken eventueel niet zijn toegepast.