LiFE presenteert tweede keynote spreker: Hoogleraar Criminologie Wim Huisman

21 september 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

Over iets meer dan twee weken is het zo ver en zal de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland plaatsvinden. Op 6 oktober komen experts uit de anti-witwassector bij elkaar om de toekomst van de witwasaanpak onder de loep te nemen. Een moment van bezinning dus, en dat komt goed uit. Zo publiceerden deze zomer onder meer denktanks van DNB en het FATF twee gezaghebbende evaluaties van de witwasaanpak – evaluaties die relevante inzichten en knelpunten in kaart brengen.

Zo verscheen eind augustus het rapport van de Financial Action Task Force (FATF) – een internationale organisatie die zich onder meer focust op de bestrijding van witwassen. De FATF concludeerde dat witwassers in Nederland niet tot weinig worden afgeschrikt door het rechtssysteem.

De organisatie is niet alleen van mening dat de sancties voor witwassen te mild zijn voor criminelen en fraudeurs, ook banken die hun klantdossiers niet op orde hebben zouden daar makkelijk mee wegkomen. De recente schikkingen van ABN AMRO en ING vanwege tekortkomingen in hun anti-witwasproces, werden door de FATF een “positieve kettingreactie” genoemd en zou de sector hebben wakkergeschud.

Wim Huisman, Hoogleraar Criminologie, VU

Tot slot richtte de denktank zijn kritiek ook op faciliterende partijen zoals advocaten, notarissen en makelaars. Partijen die onder meer te weinig melding doen van verdachte transacties, waardoor het anti-witwassysteem niet volledig in werking treedt.

Vervolgens verscheen in september ook de studie ‘Van herstel naar balans’ van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder achtte een dergelijk onderzoek noodzakelijk omdat het de afgelopen jaren ernstige tekortkomingen in de sector constateerde bij de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

De DNB-onderzoekers concludeerden dat er een meer risicogebaseerde benadering nodig is om de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter te maken. Een dergelijke aanpak zou ook de ongewenste neveneffecteten van de poortwachtersrol van banken en andere financiële instellingen verminderen, waaronder het onnodig weigeren of uitsluiten (de-risking) van klanten van het betalingsverkeer.

Genoeg te bespreken

Het moge duidelijk zijn: de wetenschappelijke rol binnen het AML-domein is minstens even belangrijk als de uitvoerende rol van de financiële sector. En om deze academische kant van het verhaal uit te lichten presenteert de organisatie van Leaders in Finance Events Wim Huisman als keynote-spreker.

Wim Huisman is Hoogleraar Criminologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Huisman staat aan het hoofd van de VU School of Criminology en is tevens oprichter (en bestuurslid) van de European Working Group on Organizational Crime van de European Society of Criminology. “Ik zie er naar uit om op het Leaders in Finance AML Nederland event in gesprek te gaan over de criminalisering van tekortschieten bij de nakoming van antiwitwasverplichtingen.”

Meer informatie over het event is hier te vinden.