Crypto populair beleggingsobject onder jongvolwassenen

02 december 2021 Banken.nl 2 min. leestijd

Uit een gezamenlijk onderzoek van Rabobank en Nibud blijkt dat bijna de helft (42%) van de jongvolwassenen belegt. De meerderheid (31%) van de 18 tot 30 jarigen belegt op de ‘traditionele manier’ (aandelen, obligaties, fondsen en/of indextrackers). Beleggen in cryptovaluta volgt de traditionele variant echter op de voet, ruim een kwart (27%) van de jongvolwassenen ‘handelt’ in crypto's.

Hoewel het Nibud en Rabobank het belangrijk vinden dat jongvolwassenen een financieel gezonde start maken, waarschuwen de partijen echter voor de risico’s die aan beleggen kleven. Niet geheel onterecht: uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ruim een kwart (28%) van de beleggende jongeren minder dan €2.500 aan spaargeld en/of beleggingen heeft.

“De intentie van de jongeren is goed”, legt Nibud directeur Arjan Vliegenthart uit. “We snappen dat zij, nu de rente zo laag is, op zoek gaan naar een andere manier om vermogen op te bouwen. Beleggen kan een optie zijn. Alleen niet als je verder helemaal geen buffer hebt. De hoofdregel is dat je alleen moet beleggen met geld dat over is. Geld waarmee je risico kan lopen.”

Crypto populair beleggingsobject onder jongvolwassenen

Gebrek aan kennis

Het ontbreken van een financiële buffer is niet de enige fout die de beleggende jongvolwassenen maken. Hoewel meer dan de helft (55%) van de respondenten van mening is dat men niet zou moeten beleggen als je er geen verstand van hebt, komt uit het onderzoek naar voren dat de doelgroep zelf lang niet altijd over de juiste kennis beschikt.

Om de kennis over beleggen te meten onder de jongvolwassenen, is aan de respondenten een vraag gesteld over risicospreiding. 43% van de ‘traditionele beleggers’ gaf daarbij een fout antwoord. “Opvallend”, concludeert Mary Pieterse-Bloem (Hoofd Investment Officer Rabobank). “Het is belangrijk dat je als belegger het geld weg zet voor de lange termijn, de risico’s spreidt en zelf voldoende kennis hebt. Of je bewust bent van een gebrek aan kennis en het beleggen aan een expert overlaat.”

Cryptovaluta populair maar risicovol

Uit het onderzoek komt tot slot naar voren dat cryptovaluta populair zijn onder jongeren; liefst 27% heeft ze in bezit. Desondanks stellen de jongvolwassenen dat beleggen in cryptovaluta risicovoller is dat beleggen in aandelen, obligaties, fondsen of indextrackers. Van alle respondenten stelt 61% dat cryptovaluta risicovol is, terwijl 49% dit zegt over de traditionele beleggingsobjecten.