Verduurzaming koopwoningmarkt via hypotheekadvies

04 mei 2020 Banken.nl 3 min. leestijd

Dit jaar wordt in Nederland 80% van alle hypotheekadviseurs opgeleid tot Adviseur Duurzaam Wonen. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen zo’n 80 bedrijven en instanties die actief zijn in de hypotheekbranche. Zij zien in het hypotheekgesprek een uitgelezen mogelijkheid om consumenten proactief te informeren over verduurzamingsmogelijkheden. De opleiding is een initiatief van Rabobank samen met CMIS Franchise, waaronder de labels De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur vallen. 

Er is heel veel winst te behalen bij het verduurzamen van de gebouwde ruimte in Nederland. Dat kan door betere isolatie aan de ene of door alternatieve vormen van energieopwekking aan de andere kant. Onderaan de streep gaat het erom dat er minder gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen in het dagelijkse energieverbruik. Natuurlijk kosten zulke maatregelen geld, zowel de materialen zelf als het (laten) plaatsen ervan. Geld dat consumenten lang niet altijd op de plank hebben liggen en daarom aangewezen zijn op financiering. 

Anderhalf miljoen huizen in tien jaar

In het klimaatakkoord zijn scenario’s opgenomen die voorschrijven dat in de komende tien jaar anderhalf miljoen woonhuizen moeten worden verduurzaamd. De hypotheeksector heeft zich ten doel gesteld die verduurzaming te realiseren én waar mogelijk te versnellen. Informatievoorziening over duurzaam wonen en de financiering daarvan worden zodoende integraal onderdeel van hun dienstverlening. 

Natuurlijk moeten hypotheekadviseurs wel weten waarover ze praten als ze consumenten adviseren over verduurzamingsmaatregelen. Daarom begon Rabobank een tijdje terug met enkele partners de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen. “In het laatste kwartaal 2019 hebben wij 3.500 hypotheekprofessionals opgeleid.”, vertelt Floor van Workum, initiatiefnemer van het sectorcollectief en tevens CEO van Rabobank-dochter Vista Hypotheken. “Hiermee kunnen onze adviseurs verduurzaming van de woning veel professioneler en prominenter meenemen in hun klantgesprekken. En dat werpt ook zijn vruchten af, want zo’n 20% van de klanten die met ons het gesprek aangaat, neemt vervolgens ook maatregelen in de woning."  

Gezamenlijke uitdaging

Van Workum geeft aan dat het verduurzamen van woningen niet de verantwoordelijkheid van één partij kan zijn, maar dat het een gezamenlijke maatschappelijke uitdaging betreft. “Gelukkig blijkt daar veel animo voor te zijn. Ik ben zeer verheugd dat we er als branche in slagen hier gezamenlijk de schouders onder te zetten.”

De initiatiefnemers kunnen er niet omheen dat er momenteel een coronacrisis rondwaart. Ze erkennen dat de aandacht misschien niet altijd bij verduurzamen ligt, eerder bij besparen. Maar besparen is iets wat juist mogelijk is door te verduurzamen, zij het dan vooral op de lange termijn. Ook moeten consumenten niet vergeten dat hun huis aantrekkelijker wordt om te kopen en dus in waarde vermeerdert. 

Er zijn drie instituten die inmiddels de opleiding tot Adviseur Duurzaam Wonen aanbieden, te weten NIBE-SVVDukers&Baelemans en Hoffelijk Financieel.