NIBE SVV

NIBE-SVV: TOEGEVOEGDE WAARDE IN TIJDEN VAN VERANDERING

In de ­ financiële sector verandert veel. Dat komt door nieuwe regelgeving, maar zeker ook door technologische ontwikkelingen. Digitalisering maakt veel vertrouwde functies overbodig en vraagt om nieuwe specialisten, zoals mobile developers, big data-analisten, cyber security of­ficers en privacy-juristen. Voor alle functies geldt dat er nieuwe skills nodig zijn: telewerken, co-creation, flexibiliteit en (digitale) adviesvaardigheden. Tegelijkertijd is daar de vraag hoe we moeten omgaan met de legacy van oude polissen en hoe we de kennis van de ‘oude garde’ borgen voor de toekomst. En over die toekomst gesproken: hoe interesseren we jongeren voor onze mooie branche?

NIBE-SVV beweegt mee met al die veranderingen. Meer en meer vervullen we bijvoorbeeld de rol van ontwikkelingspartner: we zijn een collega-op-afstand die u of uw medewerkers direct coacht bij het uitstippelen en invullen van een opleidingstraject. Daarbij gaat het aan één kant om de vertrouwde vakopleidingen, maar zeker ook om het nieuwe aanbod qua skills en digitale techniek. Hiervoor werken we samen met collega-specialisten binnen NCOI Groep, zoals de competentiebouwers van Boertien Vergouwen Overduin en de IT-experts van CompuTrain en de onlinemarketing kennis van LECTRIC.

In de metamorfose van het vak past wat ons betreft ook het signaleren van trends en het agenderen van urgente onderwerpen. Dat is concreet merkbaar in onze webinars, whitepapers, de wetenschappelijke inzichten die we delen in samenwerking met de UvA, de Triple A-app en de Beursbengel, hét vakblad voor de verzekeringsbranche. NIBE-SVV zoekt de opinie. Vooral online, en over méér dan puur­ finance. NIBE-SVV geeft de ­ financiële dienstverlening perspectief en wil de mensen die erin werken of ermee te maken hebben weer trots maken. Door volop aan te haken op de nieuwe ontwikkelingen en zo jongeren te bereiken, maar ook de huidige workforce mee te nemen.

NIBE-SVV neemt in al deze trends de autoriteitsrol op zich en draagt die actief uit. Dat doen wij immers al sinds 1950. Tegenwoordig doen we dit met relevante apps, innovatieve opleidingen, de beste online leeromgeving en een nieuwe slogan: ‘Keep the change’. Want als NIBE SVV iets doet dan is het wel het ‘elan om te veranderen’ onder ­ financials hoog houden. Door u een toekomstperspectief te bieden dat uitdaagt en inspireert. En dat doen we met zó veel passie en enthousiasme, dat u alles wat u te veel krijgt - en dat gaat gebeuren - mag houden.

‘Keep the change’

NIBE SVV | Nieuws