NIBE-SVV: 'PE-toetsing kan praktischer en beter'

16 mei 2019 Banken.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Consumenten moeten ervan uit kunnen gaan dat financieel professionals over de juiste kennis beschikken. Als erkend opleider zorgt NIBE-SVV, onderdeel van NCOI Groep, ervoor dat het kennisniveau op peil is en blijft. Banken.nl sprak met Jeanette Hadderingh, directeur van NIBE-SVV, onder meer over het opleidingenaanbod, toekomstbestendige PE-toetsing en het inspelen op een digitale toekomst. 

1 april ging een nieuwe PE-periode van start. In de aanloop daarnaartoe ontstond de nodige commotie over het verlengen van de adviesbevoegdheid, waarbij het ‘bijzonder examen’ als mogelijk enige optie werd gepresenteerd. Hoe hangt de vlag er inmiddels bij?

Die commotie was jammer en niet nodig. Dat hebben wij ook meteen laten weten aan onze relaties. Het bericht dat het bijzondere examen de enige mogelijkheid zou zijn is steeds onjuist geweest. Het gebeurt wel vaker dat foutieve en daardoor verwarrende berichten de wereld in worden geholpen en vervolgens viral gaan, zonder dat iemand de moeite neemt om te kijken hoe het eigenlijk echt geregeld is. Belangrijk dus om zorgvuldig te zijn in berichtgeving.

In hoeverre heeft die commotie geleid tot extra vragen of meer financieel professionals die nog voor 1 april een PE-examen wilden afleggen om hun adviesbevoegdheid te behouden?

Wij hebben al ver voor 1 april diplomahouders in het algemeen en onze klanten in het bijzonder geadviseerd om tijdig het gewone PE-examen te behalen. Dat is nodig voor een doorlopende adviesbevoegdheid, maar het is ook gewoon de makkelijkste, de snelste en meest voordelige methode. En juist omdat wij onmiddellijk kenbaar hebben gemaakt dat de commotie gebaseerd was op nepnieuws, hebben wij niet de indruk dat onze klanten zich daardoor hebben laten beïnvloeden.Jeanette Hadderingh, Directeur bij NIBE SVV

Hoe wil NIBE SVV zijn sterke positie als erkende opleider van financieel professionals behouden en waar mogelijk verder uitbouwen?

Met het aflopen van de vorige Wft PE-periode ontstaat er ruimte voor financieel dienstverleners om weer gericht te investeren in hun professionaliteit. En dat is ook meteen waar van oudsher onze kracht en ambitie ligt. Je kunt daarvoor nog breder dan voorheen bij ons terecht. Uiteraard hebben we onze vaktechnische opleidingen op het gebied van beleggen, financiële planning, financieren, betalen, financieel risicomanagement en governance, compliance en Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, red.). Alles is actueel en in moderne opleidingsvarianten beschikbaar om zo goed mogelijk aan te sluiten op onze doelgroep. Daarnaast hebben we, mede dankzij onze moederorganisatie NCOI Groep, ons aanbod uitgebreid zodat het helemaal aansluit op de ontwikkelingen in de sector. Dat doen we bijvoorbeeld met geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen, zoals de bachelor Financial Services Management.

Met het oog op de toekomst hebben we vorig jaar de Next Academy geïntroduceerd. Hierin bieden we opleidingen en trainingen aan gericht op het “future proof” blijven. Denk aan onderwerpen als big data, blockchain, artificial intelligence, privacy, security en soft skills.

In welke mate speelt Wft Triple A daarin een rol?

Wij zijn er trots op dat wij met Wft Triple A het meest geavanceerde kennisonderhoudsabonnement voor Permanent Actueel hebben dat er is. Het stelt de gebruiker in staat om met een paar minuten tijdsbesteding per week zijn vakbekwaamheid, toegesneden op zijn werkzaamheden en zijn persoonlijke profiel, actueel te houden. Het onderliggende didactische model zorgt voor een directe vertaling naar de praktijk. Omdat het effect van dat leerproces ook getoetst en in het systeem vastgelegd wordt, houdt de werkgever inzicht in de vakbekwaamheid van zijn medewerkers en kan hij dat desgewenst eenvoudig aantonen aan de toezichthouder. Overigens heeft Wft Triple A voor FFP-ers nog extra toegevoegde waarde omdat het FFP PE punten oplevert. Wft Triple A draagt in belangrijke mate bij aan onze doelstelling: een financiële sector met vakbekwame medewerkers.

Digitale transformatie is momenteel een belangrijke factor in de financiële sector. Wat merken jullie daar als opleider van? Noopt het ook NIBE SVV tot innovatie?

De digitale transformatie brengt de sector veel nieuwe mogelijkheden als het gaat om de dienstverlening aan de klant. Dat gaat van snellere dienstverlening tot betere adviezen en zelfs het opsporen van criminaliteit. Natuurlijk willen en moeten we hierop aansluiten!

Innovatie is bij ons een continu proces, zowel op de inhoud van ons opleidingsaanbod, als op de leervormen als op de mate van ontzorging van onze klanten. Ook hier hebben wij (en dus onze klanten) plezier van de kracht van NCOI Groep. Binnen de groep is een grote innovatiekracht, die je sec als NIBE-SVV niet zou kunnen hebben. Denk aan leervormen met geavanceerde e-learnings, serious games, virtual reality, virtual classrooms. En kijk naar het nieuwe aanbod in Next Academy dat we door samenwerking met andere merken van NCOI Groep (bijvoorbeeld Computrain en Boertien Vergouwen Overduin) kunnen neerzetten.
We blijven daarbij heel praktisch en resultaatgericht. Innovatie moet daadwerkelijk iets toevoegen aan de leerervaring en passen bij het onderwerp en de klant.

Is het PE-programma zoals het nu bestaat nog wel toekomstbestendig en wat is jullie visie hierop?

Vakbekwaamheid en het actueel houden van kennis is buitengewoon belangrijk in deze branche. Daarom is het ook verstandig dat de overheid eisen stelt. Gezien het grote aantal ondernemingen in de financiële sector, waaronder ook veel kleine bedrijven, kun je dat niet alleen overlaten aan de markt. Het draagt ook bij aan herstel van vertrouwen. Daar willen wij geen twijfel over laten bestaan. Tegelijk heeft de wijze waarop het vakbekwaamheidsstelsel nu is ingericht ons nooit kunnen overtuigen. Het is niet klantgericht, maar productgericht, het is te veel een lappendeken en het sluit wat een aantal beroepskwalificaties (diploma’s) betreft niet aan bij de eisen die de Wft stelt en – misschien nog wel belangrijker – ook niet aan bij de praktijk. Het PE-programma maakt het geheel er niet beter op. Het was veel verstandiger geweest als de wetgever de adviezen had gevolgd waarin gepleit werd voor een vakbekwaamheidsmodel met veel minder beroepskwalificaties, specifiek gericht op situaties waarin de Wft nut en noodzaak van advies onderschrijft. Ook de periodieke PE-toetsing, op zich een goed idee, had dan veel praktischer gekund.

Tot slot het volgende. Het lijkt vaak alsof het schuurt, alle wet- en regelgeving waaraan de financieel dienstverlener moet voldoen aan de ene kant, en het goed bedienen van je klant als betrokken professional aan de andere kant. Wij zijn ervan overtuigd dat als je handelt met de beste intentie vanuit het kennen van de regels, je klant juist een betrokkenheid en kwaliteit van dienstverlening ervaart die het verschil maakt. Die je ook onderscheidt van geautomatiseerde dienstverlening, daar waar het nodig is. Al eerder publiceerden we artikelen waarin we het hebben van kennis juist promoten vanwege “Comply or explain”. Vanuit kennis kunnen kiezen voor de menselijke maat ligt daaronder. We zijn er trots op dat we hier dagelijks een bijdrage aan kunnen leveren!