Strategiewijziging bezorgt Van Lanschot weer winst

12 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Van Lanschot Bankiers heeft in 2013 weer winst geboekt na een stevig verlies in het jaar daarvoor. In 2013 boekte de bank een nettowinst van €33,5 miljoen. Een jaar eerder leed de bank nog een nettoverlies van €147,3 miljoen. “Met het gepresenteerde winstherstel in 2013 toont Van Lanschot haar karakter in nog altijd uitdagende marktomstandigheden”, aldus CEO Karl Guha, die er ook op wees dat alle onderdelen bijdroegen aan de hogere winst.

Strategiewijziging en introductie Evi werpen vruchten af

Van Lanschot kondigde vorig jaar een strategiewijziging aan. De financiële instelling, die zich tot dan toe vooral profileerde als een bank voor welgestelde klanten en familiebedrijven, wil zijn klantenkring verbreden, door zich voortaan ook te richten op minder welgestelde individuele klanten. Deze koersaanpassing ligt volgens de bank goed op schema.

De introductie van het online platform Evi voor starters werd volgens de bank enthousiast ontvangen. Van Lanschot haalde hier enkele duizenden nieuwe klanten mee binnen en enkele honderden miljoenen aan nieuw vermogen.

Voor het eerst meer provisie-inkomsten dan interestinkomsten

Over 2013 waren voor het eerst de provisie-inkomsten de voornaamste inkomstenbron van de bank en niet langer de interestinkomsten. Bestuursvoorzitter Karl Guha zegt “dat de inkomsten van de bank hiermee steeds meer het beeld dat men verwacht bij een wealthmanager vertonen”.

Jaarcijfers Van Lanschot

De provisie-inkomsten namen met 8% toe in 2013 tot €235 miljoen. “De instroom van discretionaire vermogensbeheermandaten van zowel pariculiere als institutionele klanten is terug te zien in hogere beheerprovisies”, aldus de bank. De interestinkomsten daalden met 8% tot €213,9 miljoen. Dit kwam ondermeer door de krimp van de kredietportefeuille. Klanten losten extra af op hypotheken  en zakelijke- en vastgoedkredieten werden afgebouwd.

Ook kostenbesparing en resultaten Kempen & Co dragen bij aan winst

Naast de 8% gestegen provisie-inkomsten, droegen ook de 6% kostenbesparingen door het schrappen van per saldo ruim honderd banen, bij aan de winst.

De resultaten van dochter Kempen & Co droegen eveneens aanzienzienlijk bij aan de winstgevendheid van de groep, aldus Van Lanschot.  Kempen onderdeel asset management zag ook de aantallen klanten toenemen.

Voorzieningen blijven aanzienlijk

Van Lanschot reserveerde vorig jaar een bedrag van €103,7 miljoen, 10% lager dan in 2012, om mogelijke verliezen op te vangen. De risico’s in de kredietportefeuille zijn volgens de bank “beheersbaar”. Volgens topman Karl Guha toont de economie tekenen van verbetering, maar het is nog te vroeg om van uitbundige groei te spreken.