Bladeren

Zakelijke kredietverlening

Zakelijke kredietverlening staat voor het uitlenen van gelden aan zakelijke klanten. Er zijn vele vormen van zakelijke financieringen. Hoofddoel van deze financieringen is het creëren van liquiditeit voor organisatie om de business optimaal te kunnen voeren. Financieringen zijn er voor huisvesting, voor het kunnen doen van investeringen en/of innovaties, het financieren van de voorraden, het financieren van de handel enzovoort, maar bijvoorbeeld ook een zakelijke creditcard kan worden gezien als een zakelijk krediet.

Voor zowel klant als kredietverstrekker is het van groot belang het risicoprofiel van de lenende organisatie en de betaalbaarheid van de lening (ook op lange termijn en bij tegenslagen) in kaart te brengen. Op basis van deze analyse wordt een passende lening verstrekt. Aangezien het hier een business to business overeenkomst betreft zijn de regels vanuit de AFM hier minder strikt. Dit neemt echter het belang van een goede risicoanalyse en advies niet weg, maar vergroot de eigen verantwoordelijkheid van zowel bank als klant. Zekere bij kleinere zakelijke klanten dienen aanbieders scherp te toetsen of de klant het product begrijpt en de risico’s (ook op lange termijn en bij tegenslagen) overziet.

Indien een geldverstrekker een lening verstrekt aan een organisatie, dan wil de geldvertrekker dit geld op termijn weer terug ontvangen via een aflossing en gedurende die termijn rente ontvangen. Er is een risico dat het geleende bedrag niet kan worden terugbetaald. Zodoende wil de geldvertrekker zich een verantwoord oordeel vormen over de organisatie en of deze in staat is de lening met rente terug te betalen. Om dit inzicht te kunnen verkrijgen, wensen ze inzicht in:

  • Activiteit onderneming alsmede branche specifieke kengetallen;
  • Ondernemer (zijn achtergrond en toekomst visie);
  • Cijfermatig inzicht (zowel historisch als prognoses);
  • Solvabiliteit en Liquiditeit;
  • Zekerheidspositie

Geldverstrekker zijn steeds voorzichtiger met het verstrekken van zakelijke kredieten. Indien een klant opzoek is naar zakelijke kredietverlening, dan is het belangrijk dat hij een goed plan heeft voor het te besteden geld. Al langere tijd merken we dat het lastiger is om een krediet te krijgen. Wanneer een klant in aanmerking wil komen voor een zakelijk krediet is het belangrijk heel duidelijk uit te werken waaraan men het geld wil uitgeven en hoe gemakkelijk het weer terug te betalen is. Belangrijke pijlers hierbij zijn de cashflow en de solvabiliteit van de organisatie. Als de organisatie een voldoende positieve cashflow en een goede solvabilitiet heeft, dan zal de geldverstrekker makkelijker akkoord gaan bij zakelijke kredietverlening. Als afnemer van een zakelijk krediet is het belangrijk om deze zaken zo goed mogelijk op orde te hebben.