common.title.more

Voorraadfinanciering

Voorraadfinanciering is een krediet gebaseerd op de waarde van de voorraden van een onderneming. Voorraadfinanciering heeft als doel de waarde van voorraden liquide te maken en de cashflow te verbeteren om zo te zorgen voor een optimaal investeringsvermogen en winstgevendheid van de onderneming. Vele organisaties maken kosten bij het beheren van hun voorraad. Goederen in voorraad hebben is in meerdere opzichten kostbaar. Bovendien kan men van het kapitaal dat in voorraad zit, geen geld vrijmaken om als werkkapitaal in de onderneming in te zetten. Zeker voor ondernemingen met een aanzienlijke voorraad kan blijven investeren lastig zijn. Om de benodigde financiële ruimte en een optimale cashflow te creëren kan men gebruikmaken van een voorraadfinanciering. Een voorraadfinanciering is namelijk een flexibele financieringsvorm die mee verandert met de voorraad en liquiditeiten beschikbaar maakt.

Aanbieders baseren hun voorraadfinanciering op betaalde en opgeslagen voorraad. De klant stuurt de aanbieder regelmatig (bv. twee keer per maand)een opgave van de hoogte en samenstelling van de voorraad. Op basis hiervan stelt de aanbieder de hoogte van de financiering vast.