Realisatie strategie Van Lanschot ligt op koers

15 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Van Lanschot is goed op weg om haar strategie en haar prioriteiten voor 2013 te realiseren. Dat blijkt uit de presentatie over de kwartaalcijfers van de private bank. In het eerste half jaar van 2013 zijn ook goede stappen gemaakt voor het behalen van haar financiële doelstellingen in 2017.

Uitvoering strategie op koers

De bank ligt goed op koers met de uitvoering van haar strategie. In mei maakte Van Lanschot haar nieuwe strategie bekend die zich richt op de versterking van haar positie als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager met meer baten, minder kosten en een sterke balans. De drie pijlers van de strategie zijn focus, vereenvoudiging en groei.

Afgeleid van de strategische plannen heeft de private bank een aantal prioriteiten voor 2013 bepaald. Zo wordt een nieuw servicemodel voor personal banking dit najaar gelanceerd. Daarmee wordt haar online dienstverlening voor vermogensbeheer, beleggingsadvies en sparen uitgebreid. Daarnaast richt Van Lanschot in 2013 ook de nieuwe business unit Corporate Banking op, verantwoordelijk voor de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille. De uitvoering van het kostenreductieprogramma verloopt voorspoedig, onder andere door de verkleining van het personeelsbestand.

Van Lanschot - Prioriteiten

Financiële doelstellingen

Van Lanschot is goed op weg om haar financiële doelstellingen in 2017 te realiseren. Haar Core Tier One-ratio is in het afgelopen half jaar gestegen van 11% naar 12,5%. In 2017 moet de Core Tier One-ratio van de wealth manager verbeterd zijn tot 15%. Het rendement op eigen vermogen moet tegen die tijd uitkomen tussen de 10% en 12%. De bank komt nu nog uit op een rendement van 5%, maar ten opzichte van de -13,4% van vorig jaar is dit een significante verbetering. Het kostenreductieprogramma heeft geleid tot een daling van haar efficiencyratio van 77,9% naar 67,5%.

Van Lanschot - Financiele doelstellingen