Bladeren

Assetmanagement

Assetmanagement heeft als doel het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van de middelen van een organisatie, zodat deze optimaal (kunnen) bijdragen aan het (financiële) succes van de organisatie. Het gaat er om de beschikbare middelen zo te financieren danwel uit te zetten dat er maximaal wordt geprofiteerd van renteverschillen. Assetmanagement is een zakelijke bankproduct en vraagt om gerichte expertise. Hoe complexer de organisatie hoe uitdagender het wordt, maar ook hoe meer goed assetmanagement rendeert.

Assetmanagement omvat alle activiteiten die nodig zijn om fysieke bedrijfsmiddelen op een kosteneffectieve manier in te zetten. Voor het doelgericht en duurzaam beheren van bedrijfsmiddelen vormt assetmanagement een belangrijke basis. Het maakt bij veel organisaties tegenwoordig dan ook onderdeel uit van het bedrijfsbeleid en is goed geborgd in de bedrijfsprocessen.

Assetmanagement is ooit ontstaan binnen het  onderhoudsmanagement van de luchtvaartindustrie en de marine en doorgegroeid naar de industrie (blue-collar). Tegenwoordig is assetmanagement uitgegroeid tot kosteneffectief beheer van fysieke bedrijfsmiddelen in alle mogelijke organisaties (white-collar).