Van Lanschot presenteert jaarcijfers over 2012

08 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Private bank van Lanschot presenteert vandaag z'n jaarcijfers over 2012:

  • Positief onderliggend resultaat van € 2,0 miljoen in lastige marktomstandigheden
  • Eerder bekendgemaakte afschrijving op goodwill (€ 121,7 miljoen netto, non-cash) en eenmalige lasten (€ 35,7 miljoen netto) leiden tot negatief nettoresultaat van € 155,4 miljoen
  • Client assets gestegen naar € 52,3 miljard (+5%)
  • Solide profiel onverminderd sterk: Core Tier I-ratio 11,0%; fundingratio 84,4%;
    leverageratio 7,5%
  • Investerings- en kostenreductieprogramma op koers
  • De bank werkt aan een strategische review; nadere details zullen uiterlijk in mei worden bekendgemaakt

 Van_Lanschot_mainpointsjaarverslag

Bestuursvoorzitter Karl Guha is tevreden

Karl Guha, CEO van Van Lanschot: "Het zwakke economische klimaat in 2012 had een grote impact op de hele sector. In deze lastige marktomstandigheden laat Van Lanschot over 2012 een positief onderliggend resultaat en een verdere stijging van de client assets zien. Onze kapitaal-, funding- en liquiditeitspositie is en blijft sterk.

Van Lanschot heeft een aantal belangrijke stappen genomen om haar solide positie te handhaven en de bank ook in de toekomst winstgevend te laten zijn. Het investerings- en kostenreductieprogramma laat de eerste besparingen zien en er is geïnvesteerd in een verbeterde dienstverlening aan onze cliënten. De kredietportefeuille is grondig gereviewd en bijbehorende voorzieningen zijn genomen, conform onze prudente strategie.

In het licht van het huidige klimaat is het positieve resultaat het bewijs van de kracht en verdiencapaciteit van de onderneming. Wij zijn echter niet tevreden met het huidige winstniveau. We werken daarom aan een strategische review, gericht op onze ambitie om Van Lanschot te positioneren als een sterke en onafhankelijke private bank. We verwachten uiterlijk in mei de markt hierover te kunnen informeren.

In 2013 zullen ontwikkelingen op politiek en financieel-economisch terrein in Europa mede van invloed zijn op de marktontwikkelingen. Daarmee verwachten we opnieuw een uitdagend jaar. In de eerste maanden van dit jaar zien wij enkele tekenen van voorzichtig herstel, die zich voor Van Lanschot vertalen in een toenemende beleggingsactiviteit door cliënten.

Tot slot wil ik graag mijn voorganger Floris Deckers bedanken. Hij heeft Van Lanschot in de afgelopen negen jaar met veel wijsheid geleid."

Van_Lanschot_lastendruk