Onderwijsproject Bank voor de klas bijna van start

06 maart 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

Van 10 t/m 14 maart vindt de 4e editie van de ‘Week van het geld’ plaats, een groot onderwijsproject van platform ‘Wijzer in geldzaken*’, dat de algemene doelstelling heeft consumenten wijzer te maken in geldzaken. De Week van het geld richt zich specifiek op jongeren. Tijdens de week zullen banken, middels het ‘Bank voor de klas’ initiatief zo’n 4000 financiële gastlessen verzorgen voor ongeveer 140.000 leerlingen van basisscholen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), als partner nauw betrokken bij de initiatieven, benadrukt het belang van financieel onderwijs aan jongeren.

Financieel onderwijs essentieel
Eind vorig jaar deed het Nibud, in opdracht van de NVB, onderzoek naar de financiële kennis onder leerlingen uit groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Daaruit bleek dat de kennis en vaardigheden van de leerlingen ondermaats was. De NVB stelt dat jongeren steeds meer financiële verantwoordelijkheid krijgen. Lenen begint vaak al in een vroeg stadium en schulden vormen voor jongeren een groeiend probleem. Leren omgaan met geld wordt daarom steeds belangrijker en jongeren moeten daarbij ondersteund worden, zowel thuis als op school, aldus de NVB. Het 5 daagse evenement Week van het geld en de gastlessen helpen bij die ondersteuning.

Bank voor de klas

De Week van het geld / Bank voor de klas

Eind januari maakte de NVB bekend dat zich al ruim 1.500 bankmedewerkers hadden aangemeld  voor ‘Bank voor de klas’ om gastlessen te verzorgen aan kinderen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Eind februari was dit aantal verdubbeld en wilden ruim 3000 bankiers hun bijdragen leveren aan het onderwijsinitiatief. Begin deze week meldde de NVB, tijdens de uitreiking van de ‘Cash Quiz’ (zie onder) aan de leden van de vaste Kamercommissie Financiën, dat er uiteindelijk zo’n 4000 gastlessen gegeven zullen gaan worden.

Op 10 maart zullen CEO’s en andere topbestuurders uit de bankensector in tweetallen lessen verzorgen op De Brede school (As-Soeffah, Bijlmerhorst en De Polsstok) in Amsterdam Zuidoost. De lesprogramma’s moeten bijdragen aan het tijdig ‘geldwijs’ maken van de leerlingen van de basisscholen. De kinderen zullen les krijgen over verschillende financiële thema’s zoals bijvoorbeeld sparen, zakgeld en geld lenen. Hierdoor groeit hun financieel besef en leren de kinderen op een verstandige manier om te gaan met geld.

Cash Quiz

Cash Quiz

Voor de gastlessen is ook een spel ontwikkeld, de Cash Quiz, een laagdrempelig en leuk spel waardoor de jongeren door middel van dialoog kennis opdoen. Het spel is ook in een app variant beschikbaar, zodat de jongeren de Cash Quiz ook in familiaire kring kunnen spelen. Identity Games en Uitgeverij Zwijsen hebben het spel samen met banken ontwikkeld.

*Wijzer in geldzaken is een initiatief van ruim 40 partijen uit de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap die gezamenlijk de consument wijzer in geldzaken willen maken. Naast het Ministerie van Financiën en het Verbond van Verzekeraars zijn de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en De Nederlandsche Bank (DNB) betrokken partners die een financiële bijdrage leveren aan het platform.