Welke rol speelt duurzaamheid en digitalisering binnen de hypotheeksector?

20 juni 2022 Banken.nl 6 min. leestijd

"Zelf heb ik een duurzaam hart; hiervoor werkte ik bij een energiebedrijf waar ik verantwoordelijk was voor innovatie voor de gebouwde omgeving. En uiteraard speelt verduurzaming ook in de hypothekensector een steeds belangrijkere rol." Aan het woord: Fonger Ypma, CEO van Brainbay, in de markt ook wel bekend als de autoriteit op het gebied van datagedreven diensten en inzichten voor de vastgoedmarkt in Nederland.

Brainbay ontwikkelt producten voor de vastgoedmarkt gebaseerd op realtime data. "Wij zijn het data analytics bedrijf voor de NVM, en daarmee de bron voor alles wat op Funda staat. We leveren een schat aan data waar veel taxateurs gebruik van maken. Zo hebben we een woningwaardemodel ontwikkeld waarmee we taxateurs helpen, en dit leveren we ook aan het validatie-instituut NWWI."

Verduurzaming huis gaat over drie elementen

Ypma somt op: "Verduurzaming van je huis gaat in de basis over drie elementen: Het verlaagt je energielasten; Het maakt je huis voor de lange termijn meer waard. Daar hebben we ook uitgebreid onderzoek naar gedaan met behulp van ons woningwaardemodel; En tot slot zie je ook steeds meer dat hypotheekverstrekkers een lagere rente aanbieden op woningfinancieringen voor een huis met een beter label."

Fonger Ypma, CEO van Brainbay

"Het mes van de verduurzaming snijdt dus aan drie kanten. En bij banken leidt dit ook tot extra aandacht, vanwege regelgeving, maar ook omdat woningen met een G-label naar verwachting steeds moeilijker zullen verkopen. Men is dus actief om het onderwerp verduurzamen bij klanten onder de aandacht te brengen."

"Wanneer je dit thema vervolgens koppelt aan digitalisering en verduurzaming, dan is het heel belangrijk om te weten of én hoe je een huis kunt verduurzamen. Dit betekent dat je ook moet weten wat de huidige staat en het potentieel is. En daarbij speelt data vanzelfsprekend een heel belangrijke rol. Daarom verzamelen we allerlei kenmerken over te koop staande woningen, waarbij we ook de foto’s analyseren, aan tekst mining doen, et cetera."

Energielabel verplicht

"Die data is dan weer heel nuttig om verduurzaming in te schatten. Daarbij komt ook nog dat het energielabel sinds 2021 opgenomen wordt door een energieadviseur die ter plaatse komt. Wanneer je je woning te koop zet op Funda, dan ben je inmiddels verplicht om ook het energielabel toe te voegen. En dat label geeft zo’n 200 tot zelfs 300 kenmerken per huis vrij."

"Deze informatie varieert van de mate van de isolatie, tot welke ramen en welke type kozijnen er in zitten. En ook dat is zeer waardevolle informatie die ons als bedrijf weer helpt om de waarde en het potentieel van verduurzamingsmaatregelen vanaf afstand in te kunnen schatten."

Duurzaamheid biedt veel kansen

"Duurzaamheid biedt veel andere kansen voor ons als bedrijf: zo helpen we nu taxateurs en spelen we ook in de validatie een rol. Maar we zijn zelf vooralsnog niet actief op de hypothekenmarkt, al zien we daar wel veel mogelijkheden", vervolgt Ypma.

"En dat zit dan met name in de woningwaarde van verduurzaming, wat ook voor de taxateur heel relevant is. We hebben recent een onderzoek gedaan waarbij we het door ons ontwikkelde woningwaarde-model, dat werkt vanuit artificiële intelligentie, hebben ingezet. Daarbij hebben we gekeken naar wat er gebeurt als je alle andere factoren uit de woningwaarde laat: wat is dan de waarde van de verduurzamingsstap?"

"Als je van label D naar label B gaat, dan levert bijvoorbeeld al meer dan 4% verschil op de woningwaarde op. Bij een woning van € 400.000 komt dat al gauw neer op een stijging van € 16.000. Bij een label dat verandert van G naar B is de stijging zelfs meer dan 10%. En dat is écht heel fors, zeker als je bedenkt dat de huidige markt zo krap is. Als je kijkt naar Amsterdam dan is het verschil overigens iets kleiner, maar in een stad als Enschede (waar de markt iets ruimer is) is het verschil dan weer groter. Zeker nu er op de woningmarkt langzaam weer meer aanbod komt, is de verwachting dat de green premium die mensen betalen ook steeds meer toeneemt. Dat is ook een gegeven waar hypotheekverstrekkers rekening mee zullen moeten houden in hun portefeuille."

"Met de data die wij verzamelen en de woningwaarde-modellen die we bieden, kunnen we hypotheekverstrekkers helpen met het maken van een scenario analyse rondom hun hypothekenportefeuille. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen kijken naar wat er met het profiel van je portefeuille gebeurt als je van D naar B of van E naar C gaat. Wat zou dat doen met de waarde van de onderpanden? En daarmee met de risico’s voor jou als hypothecair financier? En wat betekent het leggen van zonnepanelen binnen die portefeuille? Bij hoeveel woningen liggen ze er al?"

Hoe faciliteer je het klimaatakkoord naar de hypotheeksector?

Brainbay neemt tijdens Het Hypotheken Event van Outvie deel aan het panel: ‘Hoe faciliteer je het klimaatakkoord naar de hypotheeksector?' Daar zegt Ypma het volgende over: "Ik denk uiteindelijk dat het in de hypotheeksector heel belangrijk is dat hypotheekverstrekkers met slimme, technologische instrumenten aan de slag gaan om mensen te motiveren om hun huis te verduurzamen. Ook omdat het huis op de langere termijn daar meer waard door wordt."

"En wij? Wij kunnen helpen met de data. Dat is dan weer een mooie combinatie met de taxateur, die op zijn beurt heel veel over het huis weet vanuit zijn inspectieronden en het meewegen van de lokale omstandigheden. Wij kunnen modelmatig zaken aan die kennis toevoegen. En de toegepaste duurzaamheid? Die levert de consument dan weer wooncomfort."

Dit missen mensen die niet deelnemen aan het event

"Het Hypotheken Event is een event waar de héle sector elkaar tegenkomt en het is een fantastische manier om even uit de dagelijkse operaties te stappen. Het is een event dat je helpt om weer wat verder te kijken dan je week lang is en geschikt is om kennis en ervaring uit te wisselen met andere mensen uit de branche."

Het hypotheken event is voor Brainbay geslaagd als…

"Wat ons betreft is het een geslaagd event als we met nog meer mensen kennis kunnen maken. Juist ook omdat we vanuit een andere hoek komen, willen we ook inzetten op een beter begrip voor elkaars wereld waarbij we ook kijken naar hoe je elkaar concreet verder kunt helpen. Tot slot hoop ik mooie gesprekken te voeren die waarde toevoegen aan de ontwikkeling van de hypotheeksector op het gebied van duurzaamheid."

"Je ziet overigens aan álles dat de interesse voor verduurzaming aan het toenemen is. Een van de zaken waar we naar gekeken hebben zijn de teksten van woningen die op Funda worden gezet. Bij meer dan 15% staat er dat het huis over zonnepanelen beschikt. Ter indicatie: dat was zo’n vijf jaar geleden nog geen 3%. Daarmee is niet alleen het aantal huizen met zonnepanelen gegroeid, maar kennelijk vindt men het inmiddels ook zó belangrijk dat mensen het er nu expliciet bijzetten", besluit Ypma.