Rabobank investeert deel winst (€3,7 miljard) in verbetering KYC-processen

11 februari 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Rabobank heeft over 2021 een winst geboekt van €3,7 miljard. De winst valt ruim drie keer zo hoog uit in vergelijking met 2020: destijds werd er een winst van €1,1 miljard geboekt. De bank maakte bij de presentatie van de jaarresultaten tevens bekend nog eens €249 miljoen uit te trekken om de controles op witwassen te verbeteren. Ook wordt de top van Rabobank binnenkort uitgebreid met een extra directeur die zich specifiek zal focussen op het KYC-proces.

“Waar de resultaten van 2020 nog aanzienlijk beïnvloed waren door de effecten van Cocid-19, zorgden de verbeterde marktomstandigheden en goede bedrijfsonderdelen voor deze sterke financiële resultaten”, legt Rabobank-CEO Wiebe Draijer uit. Zo stegen de inkomsten van de bank met 13%, groeide het kredietboek met €7,8 miljard, blijft Rabobank marktleider in de Nederlandse hypotheekmarkt (21%) en nam de kredietverlening aan onder andere agrarische klanten toe.

Ook bij Rabobank wordt 2021 gekenmerkt door enkele grote geldstromen. Zo stroomde er enerzijds €474 miljoen – die de bank in 2020 opzij moest zetten vanwege de coronacrisis – vanuit de stroppenpot ‘terug’ naar de bank. Anderzijds reserveerde de bank €333 om zijn klanten te compenseren die in het verleden te veel rente hebben betaald over hun doorlopende consumptieve kredieten.

Rabobank investeert deel winst (€3,7 miljard) in verbetering KYC-processen

Al met al nam de verdiencapaciteit van de bank toe. Het Financieele Dagblad schrijft dat de zogeheten kosten-inkomsten-ratio afgelopen jaar van 65,8% in 2020 is gedaald naar 63,8%. Het rendement op het eigen vermogen steeg van 2,7% naar 8,8%.

Een extra KYC-directeur

Naast de presentatie van de bedrijfsresultaten, stond Draijer ook stil bij de rol van de bank als poortwachter van de financiële sector. Hoewel Rabobank van 2016 tot 2021 in totaal €1,6 miljard investeerde (en het aantal KYC-medewerkers van 1.700 naar 4.900 groeide), maakte de bank in november bekend dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank.

Volgens de toezichthouder doet Rabobank (nog steeds) niet genoeg doet om witwassen te voorkomen en is het daarom een ‘punitief handhavingstraject’ tegen de bank gestart. De bank heeft van DNB te horen gekregen dat het uiterlijk 15 december 2023 zijn KYC-zaken op orde moet hebben. Om dit voor elkaar te krijgen, steekt Rabobank nog een €249 miljoen in zijn KYC-processen.

Draijer erkent dat de bank is tekortgeschoten om “op adequate wijze te voldoen aan de vereisten van de Wwft”. “We zetten daarom onze inspanningen onverminderd voort om verder te bouwen aan een robuuste en toekomstbestendige KYC organisatie. Om dat te versterken, creëren we een nieuwe positie in onze groepsdirectie met specifieke focus op KYC compliance.”