Gemeenschappelijk datafundament geeft BNG Bank nieuwe opties

25 november 2019 Banken.nl 7 min. leestijd
Profielen

BNG Bank werkte de laatste jaren hard aan centralisering van alle datastromen binnen de bank. Nu een gemeenschappelijk datafundament voor een belangrijk deel is gerealiseerd, richt men zich op de toekomst en op het benutten van die technologische vernieuwing. Bijvoorbeeld in de vorm van verbeterde dienstverlening richting klanten en het digitaliseren van rapportage-processen. Banken.nl bezocht BNG Bank en sprak met Elsbeth Aubel, hoofd data- en informatiemanagement bij de bank, over digitale vernieuwing en waarom BNG Bank een aantrekkelijke werkgever is. 

Geen enkele bank die relevant wil blijven ontkomt aan digitale transformatie en het optimaliseren van data- en informatiemanagement. Bij BNG Bank is Elsbeth Aubel hoofdverantwoordelijke voor specifiek dat tweede stuk. Na een studie econometrie en actuariële wetenschappen aan de UvA begon ze in 2002 bij BNG Bank. Na meerdere jaren op de afdeling riskmanagement stapte ze intern over naar de afdeling public finance, waar haar aandacht uitging naar het inrichten van managementrapportages en het ontwikkelen van productbeleid. In 2016 werd ze hoofd van de afdeling data- en informatiemanagement.

Nieuwe afdeling binnen BNG Bank

“De afdeling data- en informatiemanagement was op dat moment een nieuwe afdeling binnen BNG Bank, die ik mede heb mogen helpen opzetten”, legt Aubel uit. “De bedoeling was het creëren van een brugfunctie tussen business, waar de medewerkers wensen hebben op het gebied van informatievoorziening, en IT, die de ontwikkeling van de applicaties voor haar rekening neemt.” In 2016 is besloten die processen te centraliseren, omdat een behoefte ontstond aan professionalisering op dit vlak. “We waren op zoek naar één plek binnen de organisatie voor alle datagerelateerde vraagstukken, met één waarheid. Tot 2016 was elk domein binnen de bank verantwoordelijk voor zijn eigen informatievoorziening. Sinds 2014 vallen we onder ECB-toezicht, wat veel meer eisen met zich meebrengt op het gebied van datakwaliteit en het snel kunnen reageren op informatieverzoeken. Inmiddels staat het fundament en gaan we meer in de richting van wat je met data kunt doen.”

Met betrekking tot de technische kant van het verhaal hanteert BNG Bank het uitgangspunt dat het nieuwe toepassingen zelf wil ontwikkelen op die gebieden waarop het onderscheidend wil zijn. Het beheer van de IT-omgeving, zoals het hele betalingsproces is uitbesteed aan Centric, zodat BNG Bank zich kan focussen op de gebieden waar ze onderscheidend in wil zijn. Een praktisch voorbeeld van een ontwikkeling uit eigen keuken is het MijnBNGBank-portaal. “Dit is een persoonlijke omgeving waar klanten zelf en op ieder gewenst moment van diensten gebruik kunnen maken. Denk aan toegang tot betalingsverkeer of het inzien van leninggegevens en- contracten. Die dienstverlening gaan we steeds verder uitbreiden. Als we onze data volledig op orde hebben kunnen we die ontsluiten waar relevant en interessant voor onze klanten.”

Naast verbetering van de dienstverlening richting klanten draagt de afdeling van Aubel ook bij aan compliance. BNG Bank is inmiddels aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB), wat overigens een verplichting is vanuit Justitie voor alle banken voor het einde van het jaar. In het geval van verdachte gevallen kan het ministerie rechtstreeks inpluggen op de betaalgegevens van BNG Bank. Het spreekt voor zich dat ook hier volledigheid en kwaliteit van data van doorslaggevend belang zijn om te functioneren zoals het bedoeld is. 

Overeind blijven in concurrentiestrijd

Een interessante vraag is hoe een relatief kleine bank als BNG Bank - in termen van personeel - zich staande houdt in het ontwikkelingsgeweld van de grote banken. In de eerste plaats verschilt BNG Bank van veel andere banken in de samenstelling van aandeelhouders, maar ook van klanten. De belangrijkste klanten van BNG Bank zijn publieke instellingen zoals gemeentenwoningcorporaties en instellingen op het gebied van zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. Onze belangrijkste concurrent is de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), die beschikt over een vergelijkbare doelstelling, eigendomsstructuur en klantportfolio. “Daarnaast concurreren we in diverse marktsegmenten met de Nederlandse retailbanken,  de Europese Investeringsbank (EIB) en met institutionele beleggers.” 

BNG Bank als werkgever

Aubel is ondertussen al zeventien jaar in dienst bij BNG Bank. Gevraagd naar de reden waarom antwoordt Aubel: “Ik wilde graag de financiële sector in. Het was fijn dat de bank gevestigd was in de plaats waar ik toen woonde, maar veel belangrijker was de omvang van de bank en haar maatschappelijk karakter. BNG Bank is een kleine bank en daardoor erg overzichtelijk. Het is leuk dat je op korte termijn leert hoe de bank werkt en overzicht hebt op het geheel. Je bent niet een klein radertje, maar voelt je een groter deel van de organisatie.” Nu is klein relatief, want met klein doelt Aubel op het aantal medewerkers, dat de 300 nauwelijks overstijgt. Gemeten naar balanstotaal is BNG Bank echter de vierde bank van Nederland, meer dan dubbel zo groot als de Volksbank

“We merken dat collega’s de kleinschaligheid waarderen. Nadat je hier begonnen bent krijg je al snel verantwoordelijkheid." 
- Elsbeth Aubel, BNG Bank 

“We merken dat collega’s de kleinschaligheid waarderen. Nadat je hier begonnen bent krijg je al snel verantwoordelijkheid voor een heel domein en meerdere systemen. Dat is heel anders dan bij een grote bank, waar je één van de vele beheerders op één van de vele systemen bent. Van die verantwoordelijkheid en van het vermogen om zonder veel tussenlagen verbeteringen door te voeren krijg je energie.” Een ander maar effectief recruitment-wapen is het maatschappelijke karakter van BNG Bank. Voor Aubel zelf was het één van de motivaties om voor de bank te gaan werken en ze merkt bij collega’s hetzelfde. “Je werkt bij BNG Bank vrijwel uitsluitend voor gemeenschappelijke ontwikkeling en verduurzaming van Nederland.”  

Kleinschaligheid en werken voor een groter doel zijn niet zomaar recruitment-praatjes. Het personeelsverloop is ook in de praktijk erg laag. Aubel is er met haar zeventien jaar dienst zelf het levende bewijs van. En zij is niet de enige, het gemiddelde dienstverband van een BNG’er is namelijk dertien jaar.