Ranglijst grootste Nederlandse banken 2019

24 juni 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

ING is de grootste bank van Nederland, gemeten naar balanstotaal. De oranje bank wordt gevolgd door Rabobank en ABN AMRO. De jaarverslagen van de Nederlandse banken over 2018 bieden wat dat betreft weinig verrassingen. De bank die in omvang relatief het meest gegroeid is, is Nationale-Nederlanden Bank.

Wat is de grootste bank van Nederland? Het is zo’n heerlijke vraag waarbij al snel de vervolgvraag opdoemt naar welke maatstaf gemeten moet worden. Een goede maatstaf is meten naar balanstotaal, het totaal van alle bezittingen van een onderneming. De redactie van Banken.nl nam alle jaarverslagen door van de grootste Nederlandse banken en maakte… de balans op.

Het is helder welke drie banken de grootste van Nederland zijn, dat zijn ze immers al vele jaren. Met een balanstotaal van €887 miljard is ING de grootste bank van Nederland en ook met de nodige voorsprong. Rabobank is al vele jaren de tweede bank van Nederland. In 2018 kwam het balanstotaal van de coöperatieve bank uit op €590 miljard, waarmee het op respectabele afstand van ING volgt. ABN AMRO volgt traditiegetrouw op de derde plaats, met in 2018 een balanstotaal van €381 miljard.

De grootste banken van Nederland

In bovenstaande figuur is de ontwikkeling van de drie grootbanken in de afgelopen jaren. Ten opzichte van het niet getoonde jaar 2015 zijn ING en Rabobank met respectievelijk 16% en 14% gekrompen. In 2015 had ING nog een balanstotaal van net boven de €1.000 miljard. Dat nam in 2016 fors af, al is de oranje bank weer bezig aan een kleine remonte. Rabobank en ABN AMRO blijven krimpen in omvang, al is er bij laatstgenoemde bijna een vergrootglas voor nodig om dat op te merken.

ABN AMRO, ING en Rabobank spelen in hun eigen competitie. Het verschil met de andere Nederlandse banken is groot. De plaatsen #4 en #5 worden bezet door respectievelijk BNG Bank en NWB Bank, allebei banken die als doelstelling hebben het financieren van maatschappelijke doelen en of instellingen. Voorbeelden van klanten zijn provincies en gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. Deze twee banken kennen geen particuliere klanten, ze zullen bij veel Nederlanders ook niet direct een belletje doen rinkelen. Toch zijn ze fors groter dan bekende consumentenbanken als de VolksbankKnab of Triodos

De grootste banken van Nederland (grote drie)

De Volksbank is de zesde grootste bank van Nederland. De bank die handelt onder de namen ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS heeft zijn balanstotaal de afgelopen jaren nauwelijks zien veranderen. In absolute getallen geldt dat voor bijna alle kleine banken. Echter, omdat ze vergeleken met de grote drie vrij klein zijn, is een miljardje meer of minder op de balans procentueel vaak wel goed merkbaar. Met name Nationale-Nederlanden Bank (NN Bank) verdient een uitlichting. De bank zag zijn assets flink toenemen in de afgelopen jaren, ten opzichte van 2015 is de bank in omvang zelfs meer dan verdubbeld. Die groei is niet volledig organisch. NN Bank nam in 2017 concurrent Delta Lloyd over en integreerde tot één organisatie.

De grootste banken van Nederland (exclusief de grote drie)

De omvang van de grootste Nederlandse banken bij elkaar opgeteld laat al jaren achtereen een dalende trend zien. Was de omvang van de Nederlandse bankensector in 2006 nog 5,5 keer die van de Nederlandse economie, inmiddels is dat geslonken naar een factor van minder dan 3,5 in 2018. Dat is zeer naar de wens van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder ijvert al jaren voor een kleinere Nederlandse bankensector en bij voorkeur ook een minder geconcentreerde. De toezichthouder betoogt dat een te grote en te geconcentreerde bankensector een gevaar is voor de financiële stabiliteit van Nederland.