BNG Bank verstrekt eerste lening onder Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF)

13 juli 2018 Banken.nl 1 min. leestijd

BNG Bank biedt met een achtergestelde lening van €8,5 miljoen het Groningse bedrijf Purified Metal Company de mogelijkheid om met asbest verontreinigd staalschroot op een duurzame manier te recyclen. Het recycling-mes snijdt aan twee kanten: het gevaarlijke asbest verdwijnt en er wordt tot 150.000 ton CO2 bespaard in vergelijking met de productie van staal uit ijzererts.

Het is de eerste lening die BNG Bank verstrekt onder de zogeheten Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Met de ETFF wil het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat investeringen stimuleren in deelmarkten die het als ‘nog niet volwassen’ beschouwt, zoals daar zijn aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa.

Financiering maakt duurzaam hergebruik staalschroot mogelijk

Door de verstrekking van risicodragend kapitaal in de vorm van een achtergestelde lening neemt het risico voor private financiers af. Daardoor stijgt de waarschijnlijkheid dat zij investeren in deze ‘onvolwassen’ deelmarkten en op die manier (versneld) bijdragen aan de energietransitie. Meer duurzame projecten kunnen op deze manier worden gerealiseerd.

Circulair proces

Wat doet Purified Metal Company precies? Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de verwerking van asbesthoudend staalschroot. Via een innovatief en gepatenteerd proces wordt het nog bruikbare staalschroot onttrokken aan het als gevaarlijk bekend staande asbest. Op deze manier voorkomt Purified Metal Company dat het kind (in dit geval staal) met het badwater (in dit geval asbest) wordt weggegooid. Daarbij wordt het asbest vernietigd. Het staal dat overblijft is hetzelfde product dat gewonnen wordt door van ijzererts staal te maken. Daarmee wordt het kostbare en milieuvervuilende proces van ertswinning vermeden. Volgens BNG Bank heeft dit een equivalent van 150.000 ton CO2.