Adviesbureaus investeren in anti-witwas dienstverlening

25 juni 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

Het tegengaan van witwassen is iets wat bij elke financiële instelling momenteel de aandacht krijgt. Of het ook genoeg aandacht krijgt is een tweede. Vanuit de adviesbranche komen er steeds meer mogelijkheden om diensten af te nemen die financiële partijen helpen om orde op zaken te stellen. Zo sloten KPMG en Protiviti recent allebei een partnership die hun dienstverlening op het gebied van CDD, KYC en AML versterkte.

Het zijn vooral banken die de laatste jaren in het nieuws komen als het gaat om tekortkomingen in het bestrijden van financiële criminaliteit. Geld witwassen en terrorismefinanciering zijn twee in het oog springende verschijnselen die banken in verlegenheid kunnen brengen en dat in de praktijk ook gedaan hebben. De schikking van €775 miljoen die ING trof met het OM zal niet snel in vergetelheid raken. Maar ING is lang niet de enige bank die te maken kreeg met boetes of andere vormen van terechtwijzing.

Adviesbureaus investeren in anti-witwas dienstverlening

Voor banken lijkt een nieuw tijdperk aangebroken, waarin ze niet kunnen opereren zonder stevige investeringen te doen in systemen die witwassen of andere vormen van financiële criminaliteit moeten tegengaan. Niet alleen in systemen, ook in mensen die die systemen bedienen. De investeringen zijn enerzijds gericht op het voorkomen van boetes, anderzijds op het hoog houden van reputaties. De vraag naar - dan wel nood aan - financial crime-dienstverlening neemt als gevolg toe. Grote advieskantoren spelen hierop in door relevante kennis te halen, onder meer door het sluiten van partnerships met vaak kleine, maar sterk gespecialiseerden bedrijfjes.

KPMG en SynerScope

“Het versterken van customer due diligence, know your customer en anti money laundering vormt een absolute prioriteit voor financiële instellingen”, zegt Leonie de Hek van KPMG. Onlangs sloot KPMG een overeenkomst met SynerScope. Voortkomend uit de TU Eindhoven levert het softwarebedrijf oplossingen (Ixiwa en Iximeer) die grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data kunnen analyseren. In combinatie met mensenhanden en -breinen kunnen deze oplossingen bijdragen aan het herkennen van data-patronen die wijzen op mogelijk crimineel handelen. “Het SynerScope-platform maakt het mogelijk om meer rendement te behalen uit de data-analyse en bevindingen om te vertalen naar de juiste acties.”

Klanten van KPMG kunnen rekenen op twee soorten dienstverlening, in de strijd tegen financiële criminaliteit. In de eerste plaats door het leveren van consultants die CDD-, KYC- en AML-processen professionaliseren, gevolgd door het efficiënter inzetten van de werkteams.

Protiviti en Business Forensics

Een ander voorbeeld van dergelijke samenwerking is het partnership dat adviesbureau Protiviti onlangs sloot met BusinessForensics. BusinessForensics is een aanbieder van regtech-oplossingen, technologie die specifiek gericht is op het ondersteunen van compliance-afdelingen. Waar BusinessForensics beschikt over de technologie, beschikt Protiviti over een internationaal netwerk van klanten die actief zijn in de financiële dienstverlening. Voor Protiviti was deze vorm van technologie de ontbrekende schakel in het dienstenaanbod. “Met deze samenwerking hebben we die kloof nu gedicht en kunnen onze klanten de toekomst met meer vertrouwen tegemoetzien”, aldus Owen Strijland, een Director binnen het Protiviti-kantoor in Amsterdam.