Drie succesvolle technologieën binnen regtech

03 september 2018 Banken.nl 5 min. leestijd

Regtech is sterk in opkomst binnen compliance-afdelingen van financiële bedrijven. Het zijn er echter steeds meer aan het worden en dat maakt overzicht houden niet eenvoudig. Volgens Ruben Velstra, consultant bij Voogt Pijl & Partners, maken regtechs globaal gebruik van drie verschillende technologieën. Hij identificeert drie deelgebieden, namelijk (1) data science, (2) robotica en (3) casemanagement- en workflow-tooling. Per organisatie is het afhankelijk van het strategische doel welke regtech-partner het beste past.

Sinds de financiële crisis is bij financiële bedrijven steeds meer nadruk op compliance komen te liggen. Dat is op zichzelf een logische ontwikkeling. Volgens consultancyfirma The Boston Consulting Group vinden er momenteel gemiddeld zo’n 200 revisies per dag plaats, fors meer dan de 50 per dag in 2010. Compliance is niet alleen de verantwoordelijkheid van de compliance-afdeling zelf. De IT-afdeling speelt hierin ook een belangrijke rol en eigenlijk moet elke werknemer binnen de organisatie op de hoogte zijn van de risico’s die hij of zij voor het bedrijf vormt. Temeer omdat het aantal revisies per dag naar verwachting nog verder zal toenemen.

Specifieke deelgebieden

Kosten voor compliance nemen dus toe en dat heeft gezorgd voor de geboorte van een nieuwe vorm van technologie, namelijk regtech, een samentrekking van de Engelse woorden ‘regulatory’ en ‘technology’. Het is in feite een deelgebied van fintech. Technologische ondersteuning wordt steeds vaker ingezet om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en om risicovol gedrag te herkennen teneinde het te stoppen. Financiële bedrijven zien het belang in van de inzet van regtech en dat leidt ertoe dat het aantal regtechs hand over hand toeneemt. Elk specialiseert zich weer in een specifiek deelgebied.

Begin er maar eens aan om verschil te ontdekken in het steeds groeiende woud van regtechs en te bepalen wat het beste bij de organisatie past. Consultant Ruben Velstra van Voogt Pijl & Partners deed dat en concludeert dat het merendeel van de regtechs voortbouwt op in essentie drie types innovatieve technologieën.

Drie deelgebieden

Velstra beschrijft data science als eerste van de drie gebruikte technologieën. Vaak wordt deze gebruikt in combinatie met machine learning. Data science-technologieën helpen data sneller en slimmer te ontsluiten. Volgens Velstra is dit de meest ontwikkelde tak. “Binnen dit domein worden dan ook de grootse beloften gedaan. Denk aan het volledig uit handen nemen van rapportages aan toezichthouders, voor een fractie van de kosten die een instelling zelf zou moeten maken.” Belangrijk daarbij is wel de kwaliteit van de input, de data die het bedrijf zelf verzamelt. Om zeker te zijn van betrouwbare data bieden steeds meer regtechs ‘compliance as a service’, het verzorgen en beheren van de onderliggende datasets.

Drie succesvolle technologieën binnen regtech

Robotica is het tweede deelgebied. Robotica maakt het automatiseren van processen of stappen daarbinnen mogelijk. Daarmee is het een goedkoop alternatief voor automatisering via systeemintegraties. “Overal waar sprake is van gestandaardiseerde handelingen is inzet van deze ‘digitale medewerkers’ mogelijk. Van het opstellen van rapportages voor de toezichthouder op basis van verschillende bronnen tot het uittekenen van bedrijfsstructuren op basis van KvK-informatie”, aldus Velstra. “Correct geconfigureerde robots voeren processtappen sneller, zonder fouten en goedkoper uit dan menselijke inzet.”

De derde veelgebruikte technologie is casemanagement- en workflow-tooling. Diverse bestaande informatiestromen worden doorgaans gebundeld in dossiers, ofwel cases. Belangrijk is dat iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is in deze verschillende informatiestromen. Velstra: “Denk aan incident & loss management, privacymeldingen en natuurlijk KYC (know your customer, red.). Goede casemanagement- en workflow-tooling zorgt ervoor dat een behandelaar de relevante informatie eenduidig gepresenteerd krijgt.” Business rules kunnen de routering en toewijzing van cases automatiseren en zodoende het hele proces stroomlijnen. Cases worden bijgevolg opgepakt in volgorde van prioriteit en door de juiste medewerker of afdeling.

Combinaties mogelijk

Het is mogelijk de drie deelgebieden te combineren. Dit is vooral bruikbaar in het geval van meer complexe en tijdrovende regulatoire vraagstukken. Velstra geeft een voorbeeld uit eigen ervaring. Daarin zijn (1) data analytics en machine learning gebruikt om het totaaloverzicht te bewaken, is (2) robotica ingezet voor de automatisering van standaardhandelingen binnen onboarding & review-processen en via (3) casemanagement en workflow-tooling een zo efficiënt mogelijke afhandeling georganiseerd.

Bepalen strategie cruciaal

Velstra wil met dit voorbeeld aantonen dat het cruciaal is om eerst een strategische visie te ontwikkelen met betrekking tot de nieuw in te zetten technologie. “Veranderingen aan de ‘IST-situatie’, door nieuwe wet- en regelgeving, zijn immers een constante.”

Velstra: “Om te komen tot zo’n visie dient er een brug gevormd te worden tussen Compliance, Operations en Architectuur, dwars door de ‘waardestromen’ van een organisatie heen. Alleen dan kan het gehele speelveld overzien worden. Er dient een standpunt ingenomen te worden over welke onderdelen wel en welke onderdelen niet uitbesteed mogen worden en er moeten toetsingscriteria worden opgesteld voor de mate waarin nieuwe technologie aan te passen, te integreren en te ontsluiten is.” Hij besluit: “RegTech heeft veel te bieden, maar de toepassing daarvan vraagt aandacht.”