KPMG lovend over ESG-voordelen bitcoin

10 augustus 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bitcoin is slecht voor het milieu, werkt witwassen in de hand en is te risicovol. Het zijn een paar van de bekendere argumenten van bitcoin-criticasters. Volgens KPMG is dit echter veel te kort door de bocht. De Amerikaanse tak van het accounts- en adviesbureau heeft een lovend rapport geschreven over de rol die de cryptomunt kan spelen in maatschappelijk verantwoorden ondernemen.

In het rapport concludeert het advieskantoor dat bitcoin in alle drie de ESG-domeinen (environment, social en governance) juist een positief effect kan hebben. Zo ook op het gebied van duurzaamheid. Hoewel de KPMG-onderzoekers erkennen dat de energieconsumptie van bitcoin mining aanzienlijk is, valt deze ten opzichte van andere energie slurpende sectoren wel mee.

Sterker nog, bitcoin zou juist een positieve uitwerking kunnen hebben op de energietransitie omdat het de verduurzaming van het stroomnet zou stimuleren. Zo legt het advieskantoor uit dat windmolens, zonneparken en andere duurzame energiecentrales met regelmaat te veel of te weinig stroom produceren.

KPMG lovend over ESG-voordelen bitcoin

Bitcoinminers zouden niet alleen een gegarandeerde afzetmarkt vormen, de apparatuur kan ook eenvoudig teruggeschaald worden op momenten dat de stroomproductie tekortschiet. De KPMG-onderzoekers stellen dan ook dat bitcoin het stroomnetwerk kan uitbalanceren, waardoor duurzame energiecentrales rendabeler worden en uitbreiding gestimuleerd wordt.

Een ander belangrijk argument is dat bitcoinmining-operaties overtollig methaangas kunnen gebruiken. Methaangas – tachtig keer schadelijker dan CO2 – komt onder meer bij olieboringen en vuilstortplaatsen vrij. Omdat er niks mee gedaan kan worden wordt het simpelweg verbrand.

De miningoperaties – mits ter plaatsen aangesloten – zouden die overtollige gassen juist goed kunnen gebruiken. Hierdoor komen er minder broeikasgassen vrij en zou bitcoin in theorie zelfs klimaatpositief kunnen zijn.

Social en governance

De KPMG-onderzoekers weerleggen in het rapport ook het argument dat bitcoin witwassen in de hand werkt. Ze wijzen erop dat slechts 0,25% van de transacties met cryptovaluta illegaal is. Bij de Amerikaanse dollar zou dat percentage tussen de twee en vijf procent liggen. Volgens de onderzoekers is bitcoin vanwege de traceerbaarheid juist minder geschikt voor illegale activiteiten.

Daarnaast ziet het advieskantoor juist vele maatschappelijke voordelen. Zo zou de cryptomunt kunnen bijdragen aan een inclusiever financieel stelsel. Momenteel hebben 1,4 miljard mensen geen bankrekening, omdat ze te arm zijn of afgelegen wonen. Met bitcoin is een smartphone genoeg om toegang te hebben tot de wereldwijde economie.

Ook op gebied van governance zijn de KPMG-onderzoekers positief, met name vanwege het decentrale karakter van bitcoin. Zo zouden er geen tussenpartijen nodig zijn waardoor het systeem robuust is.

Het advieskantoor schrijft dat het praktisch onmogelijk is om de transactiegeschiedenis te veranderen, omdat iedere gebruiker een eigen kopie van de blockchain bijhoudt. Geen enkele partij heeft daardoor eenzijdig de controle over het netwerk, waardoor het systeem door niemand misbruikt kan worden.

Bitcoin lijkt volgens de KPMG-onderzoekers dan ook meerdere voordelen te hebben binnen het ESG-raamwerk. “Gedurende zijn korte geschiedenis zijn er steeds nieuwe en innovatieve manieren ontstaan om het netwerk en zijn oorspronkelijke activa te benutten.”

“De tijd zal leren hoe de rol van Bitcoin eruit kan zien in de overgang naar hernieuwbare energie en hoe het kan dienen als een financieel instrument voor mensen in gezaghebbende regimes of mensen die te maken hebben met aanzienlijke inflatie”, aldus KPMG.

Het volledige onderzoek is hier te lezen.