Delta Lloyd Bank ziet marktaandeel hypotheken stijgen

07 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Het marktaandeel van Delta Lloyd Bank in nieuwe hypotheken is verder gegroeid. De nieuwe hypotheekproductie steeg met 36% naar € 778 miljoen. In het derde kwartaal van 2012 bedroeg de nieuwe hypotheekproductie nog € 572 miljoen.

Nieuw tariefsysteem en succes in België

Dit succes is volgens de bank te danken aan het nieuwe tariefsysteem dat Delta Lloyd Bank heeft geïntroduceerd. Dit systeem pakt gunstig uit voor lage risicoprofielen: een lager hypotheekbedrag ten opzichte van de marktwaarde van de woning in plaats van aankoopprijs (loan-to-value ) zorgt voor een lagere rente. In België is de productie van hypotheken door Delta Lloyd Bank eveneens toegenomen, ondanks de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt.

Daling spaarsaldo

Het spaarsaldo bedroeg per 30 september 2013 € 5,2 miljard, een daling van 6% ten opzichte van eind 2012. Dit hield verband met het besluit van Delta Lloyd Bank om de marges te verbeteren door de rente te verlagen, in plaats van te streven naar meer volume. De vraag naar producten voor banksparen nam verder toe, zij het in een aanzienlijk lager tempo. Het saldo banksparen steeg naar € 1,9 miljard (eind 2012: € 1,8 miljard) tegen gunstiger tarieven.

Delta Lloyd - Kostenbesparing voor op schema

Grote toename particuliere beleggingsfondsen

De inleg in particuliere beleggingsfondsen, institutionele fondsen en institutionele mandaten nam toe naar € 409 miljoen (Q3 2012: €24 miljoen). Dit was vooral te danken aan een toename van particuliere beleggingsfondsen en institutionele mandaten.

BIS ratio verbeterd

De BIS ratio van de bankactiviteiten in Nederland en België is verbeterd tot respectievelijk 14,4% (eind 2012: 12,3%) en 13,4% (eind 2012: 12,0%), hoofdzakelijk door de resultaten en een afname van de naar risico gewogen activa.

Verkoop Belgische bankactiviteiten

Op 2 oktober 2013 heeft Delta Lloyd een verkoopproces voor haar bankactiviteiten in België in gang gezet. De voorgenomen verkoop zal de focus op verzekeringen in België versterken en kapitaal vrijmaken om in strategische activiteiten te investeren. De verkoopopbrengst zal positief bijdragen aan de solvabiliteit van Delta Lloyd.