Bladeren

Banksparen

Banksparen is een populair product voor het relatief veilig opbouwen van vermogen. Banksparen heeft de laatste jaren enorm aan kracht gewonnen ten opzichte van de eens zo populaire beleggingspolissen. Banksparen is een simpel en transparant product wat klanten begrijpen. Banksparen is een vorm van sparen, waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank wordt gestort (de spaarrekening). Het spaartegoed is pas na een bepaalde tijd en voor bepaalde doelen op te nemen. Bij banksparen maakt de spaarder gebruik van een belastingvoordeel als het spaarbedrag gebruikt wordt voor aanvulling van een pensioentekort, aflossing van een hypotheek, een uitvaart of het opzij zetten van een ontslagvergoeding.

Banksparen is geïntroduceerd om spaarders meer keuzes te bieden om fiscaal gunstig te sparen. Tegelijkertijd was het de bedoeling om de concurrentie tussen financiële aanbieders te vergroten. Gedachte was dat hierdoor de kosten van sparen zouden dalen wat de consument ten goede komt. Daarnaast is het zo dat bankspaar producten onder het depositogarantiestelsel vallen en daarmee (tot een bepaald maximumbedrag) zeer veilig zijn.

Binnen de hypotheekverstrekking speelt banksparen een belangrijke rol. Klanten kunnenn een deel van hun hypotheeklening inleggen in een bankspaar product. Dit geeft een relatief veilige, overzichtelijke en op dit moment (nog) fiscaal aantrekkelijke kapitaalopbouw met als doel de hypotheeklening af te kunnen lossen. De Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en de Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) zijn vormen van banksparen waarbij het tegoed uiteindelijk in één keer wordt opgenomen voor het aflossen van de eigenwoningschuld. De hernieuwde wet Herziening Fiscale Behandeling Eigen Woning zal er echter (waarschijnlijk) voor zorgen dat voor nieuwe hypotheken deze vormen van banksparen worden afgeschaft.