Overgang nieuwe pensioenstelsel vormt enorme uitdaging voor pensioenorganisaties

13 maart 2023 Banken.nl 3 min. leestijd

Volop kansen om de dienstverlening persoonlijker, duidelijker, goedkoper en sneller te maken. In dit artikel leggen Walter Schulze (Managing Director Pensioenen bij Delta Capita) Hein Brat (CEO van Pencue) uit hoe pensioenorganisaties zo goed mogelijk de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vorm kunnen geven.

Het is de verwachting dat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking treedt op 1 juli 2023. Hierna krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Voor de acceptatie van het nieuwe pensioenstelsel bij het brede publiek is het creëren van draagvlak en vertrouwen van groot belang. Men wil vooral weten wat de gevolgen zijn van het nieuwe stelsel voor het pensioen dat men nu of later krijgt en hierover ook persoonlijk vragen kunnen stellen.

Overgang nieuwe pensioenstelsel vormt enorme uitdaging voor pensioenorganisaties

Om de gehele operatie te laten slagen, is het van belang dat de administraties op orde zijn, IT-systemen geschikt zijn, er voldoende personele capaciteit is en bovenal dat de communicatie naar iedereen eenduidig, persoonlijk en zo concreet mogelijk is.

Samen met alle betrokken dienstverleners in de financiële sector streeft Delta Capita ernaar om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel succesvol te laten verlopen.

Administratie op orde

Pensioenadministraties bevatten vele jaren aan historie waarbij soms complexe mutaties zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld echtscheiding of waardeoverdracht) en wet[1]en regelgeving is verwerkt die in de loop der tijd meerdere malen is veranderd. Integrale en uitgebreide controles van pensioenadministraties zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat administraties op orde zijn voordat de overgang plaatsvindt. Achteraf herstellen is nagenoeg onmogelijk.

Delta Capita heeft op basis van moderne technologieën een systeem ontwikkeld waarmee integrale en uitgebreide toetsing van pensioenadministraties mogelijk is.

IT-systemen geschikt

Veel IT-systemen die gebruikt worden voor het voeren van pensioen[1]administraties hebben zich langjarig bewezen. Echter, het geschikt maken van deze systemen voor het nieuwe pensioenstelsel is een complexe opgave en is in een aantal gevallen zelfs niet mogelijk gebleken vanwege bijvoorbeeld het gebruik van verouderde technologie of het gebrek aan capaciteit of kennis over de systemen.

Delta Capita heeft een modern pensioenadministratiesysteem ontwikkeld voor de Nederlandse markt dat zowel geschikt is voor het bestaande als het nieuwe pensioenstelsel. Hiermee kunnen de huidige administraties nog jarenlang geraadpleegd worden en zal gelijktijdig het nieuwe en meer individueel gerichte pensioenstelsel worden ondersteund.

Transparante informatie

Vrijwel iedereen in Nederland krijgt te maken met het nieuwe pensioenstelsel. Dat is ingrijpend want het raakt rechtstreeks het inkomen van mensen.

Men kan zich er pas goed in verdiepen als het persoonlijk en concreet wordt gemaakt. Heldere communicatie en transparante informatie zijn hierbij van groot belang.

Met het pensioenadministratiesysteem van Delta Capita kan op eenvoudige wijze worden uitgelegd welke veranderingen er op individueel niveau zijn.

Voldoende personele capaciteit

De voorbereiding op de stelselwijziging vraagt veel additionele capaciteit en gespecialiseerde pensioenkennis.

Delta Capita beschikt over ervaren pensioendeskundigen en heeft bewezen om op relatief korte termijn grote groepen medewerkers aan zich te kunnen binden en deze verder op te leiden via de eigen academie.

Daarnaast biedt Delta Capita de mogelijkheid om pensioenadministraties over te nemen zodat pensioenorganisaties zich geheel kunnen richten op de voorbereiding voor het nieuwe pensioenstelsel.

Meer pensioengerelateerd nieuws is te vinden op de pensioen-themapagina van banken.nl.