Transparantie in ESG-initiatieven: 'Effectieve meetmethode en nauwkeurige data cruciaal in het realiseren van vooruitgang'

17 mei 2024 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het wordt steeds duidelijker dat financiële instellingen een cruciale rol spelen in de klimaattransitie. Vanuit zowel de maatschappij als toezichthouders worden financiële instellingen gestimuleerd om transparant te zijn over de duurzaamheidsprestaties van hun waardeketen en om deze structureel te verbeteren. Dit biedt nieuwe kansen, naast de waargenomen risico’s en kosten, mits dit op de juiste manier wordt aangepakt.

De tweede golf als poortwachter voor financiële instellingen: eerst KYC, nu ESG

Financiële instellingen (FI’s) in Nederland staan op een belangrijk transitiemoment op het gebied van ESG (Environmental, Social, and Governance). Met de naderende deadlines van de Klimaatovereenkomst van Parijs en de eerste ESG-rapportages (CSRD) die in 2025 moeten worden gepubliceerd, groeit de druk om actie te ondernemen. De rol van FI’s in de ESG-transitie en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen wordt weer vormgegeven als poortwachter, vergelijkbaar met eerdere ontwikkelingen binnen het KYC-domein (Know Your Customer).

Bij Delta Capita beschouwen wij de ESG-uitdagingen niet als verplichtingen om aan wet- en regelgeving te voldoen, maar als kansen om structureel bij te dragen aan een betere wereld. Onze ervaringen met KYC zijn dat het simpelweg voldoen aan ad hoc verplichtingen vanuit wet- en regelgeving niet leidt tot draagvlak binnen de organisatie, maar eerder tot beperkte vooruitgang, dubbele investeringen en een langdurige route naar succes. Daarentegen biedt een breed gedragen ESG strategie juist mogelijkheden om zowel het bedrijfsresultaat alsmede de concurrentiepositie te verbeteren.

Transparantie in ESG-initiatieven: 'Effectieve meetmethode en nauwkeurige data cruciaal in het realiseren van vooruitgang'

De ESG-transformatie: van verplichting naar impact met data en technologie

We snappen dat wanneer een FI met de ESG-transformatie wil starten, het lastig is om te bepalen hoe en waar te beginnen. ESG is vaak nog niet geïntegreerd in de visie en missie, of slechts beperkt vertaald naar strategie en operationeel model. Het gebrek aan integratie resulteert in te weinig steun van belangrijke stakeholders en beperkt budget om in de ESG-transformatie te investeren. Zo maakt ESG binnen de organisatie veelvuldig een valse start.

Een belangrijk aspect in de ESG transitie is de rol van data en technologie. Zo wordt nog niet alle data vastgelegd of is deze beperkt beschikbaar. Ook is er ook specifieke data van klanten, partners en leveranciers nodig. Om een integraal beeld te krijgen, is centrale vastlegging noodzakelijk, zeker om over de tijd voortgang te meten. De cruciale stap is het organiseren van stabiele interne en externe data aanlevering.

Dit biedt de mogelijkheid om de ESG-prestaties en impact te kwantificeren over de volledige waardeketen. Deze inzichten dienen tevens als analyse en reflectie om toekomstige projecten vorm te geven, zodat een organisatie zich continu kan verbeteren. Hiermee ben je ESG-compliant, en dient het als een voorwaarde om data-gedreven duurzamer te worden.

Start klein en kies je eigen pad in de reis naar een duurzame organisatie

Aangezien iedere organisatie ergens anders staat in de reis naar duurzaamheid, is het belangrijk om een specifiek plan te ontwikkelen om de ESG-visie, strategie, implementatietrajecten en verbeteringen vorm te geven. Dit plan moet worden ondersteund door de juiste mensen, vaardigheden, beleid, en verantwoordelijkheden. Bovendien moet er een data- en technologiearchitectuur ontworpen worden als fundament voor dataoplossingen die inzicht in ESG prestaties bieden.

Hierbij is het belangrijk om klein te beginnen, te identificeren welke data al beschikbaar is en focus te houden op de herhaalbaarheid en controleerbaarheid van de dataverwerking. Dat is een iteratief proces. Tot slot is het naleven van de nieuwe wet- en regelgeving van belang. Niet alleen ten behoeve van de eigen ‘compliance’, maar ook om te voldoen aan de verwachtingen die aan financiële instellingen worden gesteld.

Voorkom valkuilen in het ESG-transformatie proces

De reflex is om enkel aan ESG wet- en regelgeving te voldoen, een reactie die vergelijkbaar is met wat we hebben gezien bij de implementatie van KYC. De ESG-transformatie is een complexe uitdaging waarbij vergelijkbare valkuilen zich aandienen. Daarom is het raadzaam om met partners een samenwerking aan te gaan die bijdragen in het vertalen van wettelijke vereisten naar strategische voordelen.

Delta Capita kan met haar kennis en expertise op het gebied van regulatory compliance, target operating models en data & technologie het verschil maken door gezamenlijk de juiste strategische keuzes te ontwerpen en te implementeren.

Transparantie in ESG-initiatieven: 'Effectieve meetmethode en nauwkeurige data cruciaal in het realiseren van vooruitgang'

Ons ESG platform IVY biedt een oplossing bedrijfsspecifieke data en extern benodigde data centraal te organiseren zonder concessies te hoeven doen in architectuur. Vooraanstaande mondiale dataleveranciers op duurzaamheidsgebied zijn aangesloten, waardoor aanvullend relevante data beschikbaar is.

Diverse input mogelijkheden faciliteren in het genereren van ontbrekende data en vastleggen van ESG-beleidstukken. IVY is in te zetten om te kunnen voldoen aan de gevraagde CSRD-rapportages, maar voornamelijk om inzicht in de ESG-realisatie te geven. Dit functioneert als belangrijk ijkpunt voor strategische projecten en verbeteringen. Onze oplossing geeft de mogelijkheid om klein te beginnen, om vervolgens iteratief te groeien in de ESG-data voorziening, rapportages en inzichten.

Key takeaways voor de transitie naar een duurzame financiële waardeketen

Organisatie brede adoptie van ESG wet- en regelgeving kan bijdragen aan winstgevendheid en concurrentiepositie van de organisatie. Het is niet slechts een box om af te vinken.

Goede ESG-adoptie vereist integratie in alle facetten van de organisatie, gefaciliteerd door de juiste strategie, data, technologie en organisatiestructuren.

Een solide data en technologie architectuur vormt het fundament voor een organisatie die actief kan inspelen op potentiële verbetering van de duurzaamheidsprestatie binnen de gehele waardeketen.

‘IVY’, onze ESG-data collectie- en management-oplossing, biedt uw organisatie het fundament voor al uw ESG-data gedreven inzichten en rapportages.

De ESG-transformatie is een grote en complexe uitdaging die niemand zelfstandig kan oplossen. Het is daarom van belang dat organisaties samenwerken om door de gehele financiële waardeketen verbeteringen door te voeren.