‘Niet alleen praten over klimaatverbetering, maar ook doen. Zo zet je stappen en elke stap is er een!'

03 maart 2023 Banken.nl 4 min. leestijd

Banken zetten in 2022 een belangrijke stap in het Klimaatcommitment Financiële Sector. Elke bank publiceert een eigen actieplan. Met concrete doelen en stappen naar verlaging van de CO2-uitstoot in haar portefeuille. In deel vier van deze reeks zeven vragen aan Patricia Alblas – ESG Officer bij Achmea Bank: "We zien de grootste kansen in samenwerking. Individuele partijen gaan de klimaatcrisis niet oplossen." Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Wat is de kern van de klimaatdoelstellingen van Achmea Bank?

"Achmea Bank is onderdeel van Achmea. Samen hebben we de purpose Duurzaam Samen Leven, waarbij we duurzame waarde voor onze klanten, medewerkers, ons bedrijf en de samenleving creëren. Hierin is duurzaamheid al goed geborgd. Binnen Achmea werkt Achmea Bank intensief samen met andere Achmea-onderdelen om de ESG-doelstellingen te bereiken. Wij streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 en een klimaatneutrale hypotheekportefeuille in 2050. Dit zijn twee hoofddoelstellingen. Er liggen natuurlijk allerlei subdoelstellingen onder."

Wat doet Achmea Bank om de hypotheekportefeuille te vergroenen?

"We werken samen met onze distributiepartner Centraal Beheer, dat contact heeft met de klant en de verduurzaming mogelijk maakt. Om huiseigenaren te activeren hebben we een groene pagina in de online klantomgeving ingericht met allerlei informatie en handige tips. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van Duurzaam Woongemak van Centraal Beheer."

Patricia Alblas, Achmea Bank

"We bieden ook de mogelijkheid energiebesparende maatregelen aantrekkelijk mee te financieren. Dat bedrag mag twee jaar in depot blijven. Wat daarna over is, wordt weer afgetrokken van de hypotheek. Dit Energie Bespaar Budget wordt vanaf dit jaar op een groene pagina in de hypotheekofferte expliciet aangeboden. Zo hopen we er nog meer aandacht op te vestigen. Een ander voorbeeld is dat het vanaf dit jaar voor bestaande klanten makkelijker moet worden om een lening voor energiebesparende voorzieningen af te sluiten."

Welke uitdagingen zie je bij het vergroenen van hypotheken?

"Uiteindelijk bepalen mensen zelf of ze hun huis willen verduurzamen. De energiecrisis heeft het bewustzijn wel vergroot en ook de financiële ondersteuning van bijvoorbeeld een Warmtefonds helpt gelukkig. Wij geloven en investeren nadrukkelijk ook in de rol van de onafhankelijk hypotheekadviseur. Hij of zij zit het dichtst bij de klant en kan een verschil maken. In het gesprek over de hypotheek denken klanten na over hun financiën. Op dat moment inzicht en ondersteuning bieden maakt verduurzaming laagdrempelig."

Is bekend wat die contacten tussen adviseur en klant opleveren aan duurzaamheidsacties?

"We weten dat al in zo’n 30 procent van de gesprekken het Energie Bespaar Budget ter sprake komt. Naar aanleiding van zo’n gesprek gaat bijna 70 procent van de eigenaren daadwerkelijk verduurzamen. Dat is winst. Een uitdaging is vervolgens natuurlijk ook de beschikbaarheid van materialen en mensen: genoeg warmtepompen en zonnepanelen plus de installateurs. Het is push and pull."

Achmea Bank is ook investeerder in hypotheken. Voor die beleggingen is geen directe klantrelatie. Hoe werkt de bank in dit geval aan de milieudoelen?

"We kiezen bewust de partners waarmee we samenwerken en stellen eisen aan duurzaamheid. We monitoren en rapporteren op die portefeuilles het verloop van de energielabels. Voor onze gehele portefeuille monitoren we strak op de ontwikkelingen. Hiervoor hebben we een uitgebreid dashboard en passen we methodieken toe zoals het Science Based Targets Initiative."

Achmea Bank is een relatief kleine bank. Hoe zorg je dan toch voor impact?

"‘We zien sowieso de grootste kansen in samenwerking. Individuele partijen gaan de klimaatcrisis niet oplossen. Bovendien moeten we samen voorkomen dat groepen mensen buiten de boot vallen. Omdat ze bijvoorbeeld een huis hebben dat vanwege het lage energielabel minder makkelijk te financieren is. Achmea Bank heeft zich aangesloten bij een aantal platforms, zoals het Energie Efficiënte Hypotheek Nederland Hub en de internationale standaard PCAF, het Partnership for Carbon Accounting Financials."

"Met gemeenten en andere partijen zullen we vraagstukken moeten bekijken over bijvoorbeeld klimaatadaptatie bij langdurige droogte of overmatige regen. En natuurlijk is voor ons de Nederlandse Vereniging van Banken belangrijk, die banken bij het zoeken naar antwoorden verbindt. Zo kun je elkaar opzoeken zonder dat concurrentie op dit onderwerp relevant is."

Wat maakt je blij in deze baan?

"Ik heb deze baan sinds 1 september 2022 en ben heel enthousiast over de betrokkenheid van mijn collega’s. Specialisten delen vanuit hun eigen expertise veel ervaring en informatie, dat is waardevol. Niet alleen praten over klimaatverbetering, maar ook doen. Zo zet je stappen en elke stap is er een!"