'Uitvoering geven aan het Akkoord van Parijs is voor alle banken een uitdaging. Ik zie gelukkig overal gemotiveerde collega’s'

31 januari 2023 Banken.nl 6 min. leestijd

Banken zetten in 2022 een belangrijke stap in het Klimaatcommitment Financiële Sector. Elke bank publiceert een eigen actieplan. Met concrete doelen en stappen naar verlaging van de CO2-uitstoot in haar portefeuille. In deel 3 van deze reeks zeven vragen aan David Lewis – Sustainability Manager bij ING: "Onze benadering is inclusief en gaat uit van engagement." Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.

In het nieuwste klimaatrapport heeft ING zijn eigen ambities opgeschroefd. Wat is het meest uitdagende doel?

"We koersen voor de meest CO2-intensieve gedeeltes van onze kredietportefeuille op netto nul CO2-uitstoot in uiterlijk 2050 in plaats van 2070. En omdat 2050 nog ver weg is hebben we tussentijdse doelen gesteld voor 2030, voor alle negen meest CO2-intensieve sectoren die we tot nu toe hebben gedefinieerd. Ik vind dat een enorme taak. ING heeft klanten in de hele wereld en een grote portefeuille, dat maakt het complex. Maar ik heb er vertrouwen in dat we met deze aanpak op de goede weg zijn."

ING noemt het plan de Terra-aanpak. Wat houdt dat in essentie in?

"Het is een manier om de voetafdruk van onze kredietportefeuille te meten, doelen te stellen en te sturen en zo onze bedrijfsstrategie af te stemmen op de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen van Parijs. Binnen de negen meest koolstofintensieve sectoren focussen we op de meest koolstofintensieve gedeeltes van de waardeketen omdat we geloven dat we zo de meeste impact kunnen hebben."

David Lewis, Sustainability Manager bij ING

"Voor elke sector hebben we een eigen pad naar netto nul emissies vastgesteld, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis en beschikbare data. Per sector gelden specifieke berekeningsmethodes en databronnen, zoals de Sustainable Steel Principles voor de staalindustrie en PACTA voor de auto-industrie. Het is echt maatwerk."

Hoe staat ING tegenover klanten die niet opschieten met verduurzaming?

"We proberen vooral in gesprek te gaan en de klant inzicht te geven in waar die staat ten opzichte van de wereldwijde klimaatdoelen op basis van feitelijke data. Wij kunnen ook een aan duurzaamheidscriteria gekoppelde financiering bieden om de klant te helpen klimaatdoelstellingen te halen."

"Als klanten helemaal niet of in tegengestelde richting bewegen moeten we de relatie heroverwegen en misschien verbreken. Gelukkig zien veel van onze klanten de noodzaak om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. We geloven in samenwerking en engagement en de overheid die helder de richting bepaalt."

Waarom trekt ING zich niet terug uit sectoren die veel CO2 uitstoten?

"We geloven in het algemeen niet in uitsluiting. Er zijn sectoren waar we wel uit weg willen blijven, zoals de winning van steenkool en elektriciteitsproductie op basis van steenkool omdat steenkool volgens de klimaatwetenschap geen plek heeft in een netto-nul-wereld. Maar bijvoorbeeld de olie- en gasbedrijven moeten vooral bewegen richting het Akkoord van Parijs. Deze uitsluiten verandert feitelijk niets. Je hebt dan bovendien geen invloed meer plus we hebben deze bedrijven nog nodig."

"De realiteit is dat veel economieën nog steeds afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dat blijkt ook uit de routekaart naar net zero van het International Energy Agency. Of kijk naar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. We zijn niet klaar voor een economie helemaal zonder fossiele brandstoffen, daar hebben we op dit moment te weinig hernieuwbare energie voor."

"ING heeft wel besloten geen nieuwe projectfinanciering voor olie- en gasvelden te verstrekken en bouwt bestaande financiering van kolengestookte energiecentrales af naar vrijwel nul in 2025. Daarna stelt ING zich ten doel om juist veel meer hernieuwbare energie te financieren, tot 2025 tien procent meer per jaar. Want daar gaat een vermindering van de afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen vandaan komen."

Van de negen sectoren in de Terra-aanpak lopen onder meer de klanten in de cementindustrie en particuliere hypotheken achter op de doelen. Hoe komt dat?

"Een van de redenen in de cementsector is kwaliteitsverbetering van de data. We kunnen nu preciezer zien waar onze klanten staan. Verder duurt het in deze sector langer voordat de effecten zichtbaar zijn van financiering van duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld koolstofopslag. ING wil in de cementindustrie klanten blijven financieren die zich inspannen om duurzaam te produceren en bij nieuwe klanten goed bekijken wat het commitment is om de uitstoot te verminderen."

"Voor wat betreft de hypotheekmarkt zijn we voor een groot deel afhankelijk van de verschillende inspanningen van nationale regeringen en lokale energiebedrijven om fossiele energiebronnen te vervangen door groene energie. Zelfs als alle woningen in onze portefeuille energielabel A zouden hebben in 2030 is een forse en snelle vergroening van de energie plus zuinig energieverbruik van de bewoners nodig om het doel te halen."

Kunnen woningbezitters met energielabel G en F op ING rekenen?

"Ook in de woningsector kiezen we ervoor onze klanten te helpen met duurzaamheid. Geen hypotheek meer verlenen staat op papier misschien goed, maar helpt bewoners niet met de energietransitie, nog los van de sociale impact. In plaats daarvan zullen we blijven zoeken naar financiële producten en diensten om woningeigenaren aan te zetten tot verduurzaming."

"Zo is rentekorting mogelijk bij verbouwing tot energielabel A. Daarnaast is ook in deze sector samenwerking de sleutel tot verandering: we hebben de overheid nodig om lange termijnkeuzes te maken voor de inrichting van de woningmarkt, de energiemix en de sociale impact wanneer mensen de verduurzaming van hun woning niet kunnen betalen."

Wat motiveert je om je tanden te zetten in dit complexe dossier?

"Ik kan met deze baan op deze plek echt een bijdrage leveren aan klimaatverbetering. Ik werk in het hart van het duurzaamheidsteam bij een bank met een grote, internationale portefeuille. Elke dag kun je weer veel leren en een kleine stap zetten. Dat is erg inspirerend. Ik ben trots op het klimaatrapport dat we vorig najaar hebben afgeleverd, een prestatie van heel veel mensen bij ING."

"Uitvoering geven aan het Akkoord van Parijs is voor alle banken een uitdaging. We moeten optimistisch blijven. Het is makkelijk om cynisch te worden omdat het een zwaar en ingewikkeld thema is. Maar als ik om mij heen kijk zie ik gelukkig overal gemotiveerde collega’s."