JP Morgan, ABN en De Brauw begeleiden SNS Reaal

18 juli 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

SNS Reaal is onlangs gestart met de verkoop van zijn verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten. In voorbereiding hierop zijn de banken J.P. Morgan en ABN Amro en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek ingeschakeld om de verkoop te begeleiden.

Voorafgaand aan het verkoopproces van de verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal werd vorige maand een verzoek gedaan aan Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën. Inmiddels heeft ook de Tweede Kamer ingestemd met het verzoek in de brief van de minister om de verkoop gereed te maken. Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter bij SNS Reaal: “Wij brengen alles in gereedheid voor de verkoop van onze verzekeringstak. Daarbij wegen wij zorgvuldig de belangen af van de Nederlandse belastingbetaler, onze klanten, onze medewerkers en de andere stakeholders.”

JP Morgan ABN en De Brauw begeleiden deal SNS Reaal

Nationalisatie
SNS Reaal werd op 1 februari 2013 genationaliseerd op basis van de Interventiewet. Met deze wet heeft De Nederlandsche Bank de bevoegdheid om een bank of verzekeraar met ernstige financiële problemen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een private partij of te nationaliseren. Eind vorig jaar stemde de Europese Commissie in met de herstructureringsmaatregelen van SNS REAAL waardoor de opsplitsing van SNS REAAL in een bank (SNS Bank) en een verzekeraar (REAAL) mogelijk zou worden. Deze afzonderlijke takken zouden, indien de situatie dit zou toelaten, apart verkocht kunnen worden.

Inmiddels werd onlangs bekend dat de Britse investeringsmaatschappij CVC Capital interesse zou hebben in de verzekeringstak van SNS Reaal. Dit leidde in de Tweede Kamer tot scepsis bij onder meer de PvdA, aangezien het een private investeerder betreft. Henk Nijboer (PvdA) stelde dat er beter kan worden gezocht naar een investeerder met oog voor de lange termijn. Een private-equitybedrijf zou vooral de neiging hebben om gekochte bedrijven vol te stoppen met schulden en die dan snel te verkopen. Minister Dijsselbloem reageerde door aan te geven dat hij de verzekeraar niet zonder meer wil verkopen aan de hoogste bieder, en benadrukte dat de koper dient te voldoen aan bepaalde eisen, die door DNB kritisch worden getoetst. Geïnteresseerde partijen worden daarom door de minister niet bij voorbaat uitgesloten.

Dealmakers
De verkoop van de SNS Reaal onderdelen zal worden begeleid door diverse banken. Zo zijn JP Morgan, ABN AMRO en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek ingeschakeld.