Ondernemingskamer Amsterdam start onderzoek naar mogelijk wanbeleid SNS Reaal

30 juli 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op verzoek van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) start de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal tussen 2006 en 2013. Bij de nationalisatie in 2013 werden alle aandeelhouders onteigend. Aanvankelijk hadden de onteigende aandeelhouders geen grond om een onderzoek aan te vragen. De Hoge Raad besliste in 2016 anders.

Begin 2013 bleek de financiële positie van toenmalig bankverzekeraar SNS Reaal onhoudbaar. Met name de vastgoedportefeuille - in 2006 voor €810 miljoen overgenomen van ABN AMRO - drukte zwaar op de begroting. Te zwaar, want SNS Reaal stond op omvallen. Het Ministerie van Financiën zag de bui ook hangen en besloot op 1 februari over te gaan tot nationalisatie om naar eigen zeggen spaarders en het financiële stelsel te redden.

Aandelen onteigend

De nationalisatie betekende een onteigening van alle aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders. Volgens toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem kon het niet anders en kwam het voor de aandeelhouders op hetzelfde neer als een faillissement. "Zonder interventie was een faillissement immers onafwendbaar geweest. In geval van faillissement zou de uitkering op deze instrumenten nihil bedragen. Onteigening van de aandelen en achtergestelde schuld is niet alleen de meest adequate maar bovendien de minst belastende interventie" aldus Dijsselbloem. "Private partijen die bewust een risico namen door geld te steken in SNS laat ik zo veel mogelijk meebetalen."

Ondernemingskamer Amsterdam start onderzoek naar mogelijk wanbeleid SNS Reaal

De aandeelhouders waren het hier vanzelfsprekend niet mee eens en kondigden stappen aan. Aanvankelijk oordeelde de rechtbank dat dit niet mogelijk was. Ze waren immers geen aandeelhouders meer na de onteigening en konden dus ook geen onderzoek aanvragen. De Hoge Raad oordeelde in 2016 anders. Nu twee jaar later start de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam alsnog een onderzoek naar mogelijk wanbeleid van SNS Reaal tussen 2006 en 2013.

Waarheid boven tafel

De VEB is opgetogen met de beschikking van de Ondernemingskamer. "De waarheid over de ondergang van het SNS-concern moet boven tafel komen'', aldus VEB-directeur Paul Koster. "Het is het voormalige bestuur van SNS dat de onderneming op onverantwoorde manier afhankelijk heeft gemaakt van de uitbreiding in de financiering van vastgoed en daarmee de ondergang heeft ingeluid."

Ondertussen loopt er los van het aangekondigde onderzoek nog een juridische procedure over de kwestie hoeveel compensatie onteigende aandeel- en obligatiehouders moeten ontvangen van de Staat.