Bankverzekeraar SNS REAAL in handen van de Staat

01 februari 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Op 1 februari 2013 maakte de Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bekend dat de bankverzekeraar SNS REAAL in goed overleg met De Nederlandsche Bank wordt genationaliseerd. De onderhandelingen met private investeerders voor de redding van SNS REAAL zijn op niets uitgelopen. Nationalisatie is de enige uitweg om de toekomst van SNS REAAL veilig te stellen.

Met de nationalisatie komen alle aandelen van SNS REAAL in handen van de Staat.  “SNS is volledig in handen gekomen van de staat. Zonder ingrijpen zou SNS onherroepelijk failliet zijn gegaan", aldus Dijsselbloem.

De toekomst van SNS REAAL hangt al een tijd aan een zijden draadje. De onderdelen SNS Bank en Zwitserleven draaien relatief goed, maar de bescheiden winsten zijn niet opgewassen tegen de grote verliezen van haar vastgoedonderdeel SNS Property Finance (het oude Bouwfonds).

Geen private oplossing

Al enige tijd wordt door de bankverzekeraar en de Nederlandse overheid naar private oplossingen gezocht. Eerder dit jaar leek een oplossing nabij door een kapitaalversterking van ABN AMRO, ING en Rabobank. De Europese Commissie liet echter weten dat zij dit plan om SNS REAAL te redden zal verbieden. Dit vanwege het feit dat ABN AMRO en ING staatssteun hebben ontvangen en dus geen overnames mogen doen. Ook liepen de onderhandelingen met de Engelse durfinvesteerder CVC op niets uit. De Nederlandse Staat zou bij dit scenario te veel risico's lopen en grotendeels opdraaien voor de verliezen van het vastgoedonderdeel SNS Property Finance.

Nationalisatie op basis van de interventiewet was nog de enige uitweg om de toekomst van SNS REAAL veilig te stellen. Dijsselbloem: “Ik heb alle alternatieve oplossingen met marktpartijen in detail bekeken. Maar gisteravond heb ik geconstateerd dat er geen acceptabele totaaloplossing is geboden. Daarom heb ik het uiterste middel van de nationalisatie moeten inzetten. Zo wordt de financiële stabiliteit gewaarborgd en grote schade aan de economie voorkomen."

Interventiewet

Voor de nationalisatie van SNS REAAL is voor het eerst de nieuwe interventiewet in werking getreden. De Interventiewet, of Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen, is met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 20 januari 2012. Met deze wet krijgt De Nederlandsche Bank de bevoegdheid om een bank of verzekeraar met ernstige financiële problemen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een private partij of te nationaliseren.

Kosten bedragen 3,7 miljard euro

De kosten voor de Nederlandse Staat bedragen €3,7 miljard. Volgens DNB bestaan deze kosten uit €2,2 miljard aan nieuwe kapitaalinjecties, €0,8 miljard als afschrijving van de eerdere steun, en €0,7 miljard voor het op afstand plaatsen van het vastgoed. Daarnaast verschaft de Staat €1,1 miljard aan leningen en €5 miljard aan garanties. Dit zorgt voor een verslechtering van het EMU-saldo 2013 van 0,6% en een toename van de EMU-schuld van 1,6%.