Bladeren

Interventiewet

De Interventiewet, of Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen, is met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 20 januari 2012. Met deze wet krijgt De Nederlandsche Bank de bevoegdheid om een bank of verzekeraar met ernstige financiële problemen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een private partij.

Tijdens de financiële crisis is gebleken dat de bevoegdheid van DNB om een faillissement van een bank of verzekeraar aan te vragen ontoereikend was. Het aanvragen van een faillissement kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor ons financiële stelsel als met het faillissement de maatschappelijke functie van een bank of verzekeraar wegvalt of andere financiële instellingen worden besmet.

De interventiewet is in lijn met het beleid van andere Europese landen, Europese Commissie en de Financial Stability Board.