EC stemt in met de opsplitsing van SNS REAAL

19 december 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

De Europese Commissie (EC) stemt in met de herstructureringsmaatregelen van SNS REAAL waardoor de opsplitsing van SNS REAAL in een bank (SNS Bank) en een verzekeraar (REAAL) weer een stap dichterbij komt. Dat meldt Minister Dijsselbloem van Financiën in de Tweede Kamer. De EC gaat ook definitief akkoord met de nationalisatie van SNS REAAL in februari dit jaar.

Goedkeuring herstructureringsplan

Op 1 februari 2013 maakte de Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bekend dat de bankverzekeraar SNS REAAL in goed overleg met De Nederlandsche Bank is genationaliseerd. In afwachting van een herstructureringsplan had de EC de nationalisatie van SNS REAAL voorlopig goedgekeurd. Op 19 augustus 2013 heeft het kabinet bij de EC het herstructureringsplan ingediend, welke nu door de EC is goedgekeurd.

Opsplitsen en verkopen

In het herstructureringsplan staat de opsplitsing van SNS REAAL in een bank (SNS Bank) en verzekeraar (REAAL) centraal. Dit biedt de mogelijkheid om beide organisaties los van elkaar te verkopen, wanneer de omstandigheden dat toelaten. 

Het kabinet wil SNS Bank zelfstandig laten voortbestaan om daarmee niet het al beperkt aantal spelers op de Nederlandse bankensector nog verder te verminderen. Daarnaast is SNS Bank al een gezond bedrijf met een positief resultaat. REAAL kan net als ASR onderdeel uitmaken van de consolidatieslag op de verzekeringsmarkt. Verzekeraar REAAL heeft veel baat hebben bij meer schaal. Daarom ligt een onderhandse verkoop het meest voor de hand.

Voor SNS Bank zullen de verschillende verkoopopties in de komende periode nader worden onderzocht. NLFI zal uiterlijk in de zomer van 2014 met een advies komen voor de privatisering van SNS Bank.

SNS REAAL splitst

SNS Property Finance

De vastgoedtak SNS Property Finance wordt ondergebracht in een aparte entiteit met de Staat als eigenaar. In dit onderdeel zullen de leningen de komende jaren moeten worden afgewikkeld.  Ook deze afsplitsing is door de EC goedgekeurd.