SNS Retail Bank realiseert hogere nettowinst

16 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

SNS Retail Bank, het onderdeel van SNS REAAL waaronder SNS Bank, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen vallen, heeft in de eerste helft van 2013 een nettowinst gerealiseerd van €198 miljoen, tegenover €94 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het bankonderdeel profiteert van hogere rentebaten en beleggingsinkomsten. De moederorganisatie SNS REAAL maakte een verlies bekend van €1.585 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de verliezen van haar vastgoedtak Property Finance.

Hogere rentebaten en gunstige hypotheekmarge

De bankorganisatie van SNS REAAL profiteert van een aanzienlijke hogere rentemarge als gevolg van de onteigening van obligatiehouders, de historisch lage spaarrente, de aflossing van termijndeposito's en de gunstige marge op hypotheken. Ook de resultaten uit beleggen en financiële instrumenten laten een stijging zien. De nettowinst van SNS Retail Bank komt in de eerste zes maanden van 2013 uit op €198 miljoen.

SNS - Cijfers Q22013

Focus op het vergroten van marktaandeel

SNS gaat zich de komende periode volledig richten op haar kernactiviteiten, aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur. De focus ligt hierbij op het vergroten van haar marktaandeel. SNS heeft de ambitie om haar marktaandeel op de hypotheekmarkt weer terug te brengen op traditioneel niveau. De bank wil dit realiseren door het bieden van een lagere hypotheekrente dan de traditionele grootbanken. Daarnaast wil de bank ook haar spaargelden weer op niveau brengen. Extra aandacht gaat uit naar mobiel bankieren en haar 'rustig wonen' initiatief.

Marktaandeel Q22013

Afsplitsing Property Finance

De afsplitsing van de vastgoedtak Property Finance moet voor het eind van dit jaar zijn afgerond. Voor 22 augustus wordt het herstructureringsplan voorgelegd aan de Europese Commissie. Later dit jaar volgt een nadere toelichting over dit plan.