“We zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van jonge mensen”

08 april 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

Weten hoe je een rekening opent. Hoe sparen werkt en waarom een buffer belangrijk is. Als mensen 18 jaar worden, moeten ze veilig en zelfstandig hun bankzaken kunnen beheren. En als ze er niet uitkomen, moeten ze weten waar ze hulp kunnen krijgen. Met die doelen voor ogen zetten de gezamenlijke banken extra in op extra lesmateriaal voor het gesprek met mbo-studenten – een kwetsbare groep. Deze Week van het geld was een belangrijke week. Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.

13% van de mbo’ers durft toe te geven dat hij/zij momenteel financiële problemen ondervindt. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd onder 1.000 mbo-studenten. 40% van de studenten koopt zo nu en dan tot vaak op afbetaling. Van de studenten die weleens op afbetaling kopen, geeft 36% aan dat dit soms tot vaak een probleem vormt. Dit draagt ook bij aan het voorbereiden van studenten op de financiële verantwoordelijkheid die zij krijgen als zij 18 jaar worden. Platform Wijzer in geldzaken ziet ook een toenemende behoefte aan lessen over geldzaken onder mbo-studenten en mbo-docenten.

Financiële landschap

Sasja van der Knoop is adviseur financiële educatie bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Banken ontwikkelen al jaren samen lesmateriaal financiële vaardigheden. Eerst vooral in het basisonderwijs, nu met toenemende focus op het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs. Waarom die focus? Van der Knoop: “Steeds meer jongeren worstelen met problematische schulden. Het financiële landschap is best ingewikkeld. Lessen om jongeren voor te bereiden op 18 jaar en financiële verantwoordelijkheid zijn daarom hard nodig."

Sasja van der Knoop, Adviseur Financiele Educatie, NVB

"Ze brengen jongeren niet alleen verder, maar helpen ook bij het voorkomen van financiële problemen. Maar leren omgaan met geld heeft geen vaste plek in het onderwijscurriculum. Er wordt van het onderwijs al veel gevraagd op verschillende belangrijkrijke thema’s. Banken vinden het belangrijk en fijn om een bijdrage te kunnen leveren.  Het voorkomen van problematische schulden is een belangrijk thema binnen de sector. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van jonge mensen.”

Persoonlijk overzicht en tips

Samen met scholenuitgever Codename Future bieden banken al jaren gratis lesmateriaal aan het mbo. Van Der knoop: “Jaarlijks bereiken we hiermee ruim 150.000 mbo-studenten. Vanaf deze Week van het geld breidden we het lesmateriaal uit met een digitale tool kenjebankzaken.nl. Deze tool geeft jongeren een persoonlijk overzicht en tips voor verbetering daar waar nodig. Veilig bankieren is een belangrijk thema en daar is in de tool veel aandacht voor."

"Het is ook van belang dat banken en jongeren elkaar goed kennen; jongeren moeten weten dat ze hulp en advies van hun bank kunnen krijgen. Daarom zijn we gestart met een pilot in het mbo: speciaal getrainde budgetcoaches, onder andere van ABN AMRO, geven discussielessen over geld(zaken). We bespreken thema’s als veilig bankieren, het voorkomen van schulden en toegang tot hulp bij financiële problemen met elkaar. We geven jongeren tips over verstandig omgaan met geld en leren zelf hoe de toekomstige generatie denkt over actuele thema’s."